Ambulancia CarnoMed

Milí zákazníci,

opäť sa môžete objednať na vyšetrenie variability srdcovej frekvencie.
Naša lekárka MUDr. Iveta Malíková vás vyšetrí prístrojom VARICARD, ktorý je vylepšenou verziou prśtroja KARDiVAR.

V prípade záujmu kontaktujte ambulanciu MUDr. Petra Lukáča, MPH ktorý sa venuje aplikácii umelej inteligencie v medicíne a práci s CME/Eri ako expert na Komplexnú medicínsku expertízu.
Spolupracuje s nami na externej báze a dlhodobo sa tiež venuje skúmaniu účinkov karnozínu.

+421 905 261 800  peterluky68@gmail.com

Ďakujeme za pochopenie a vašu ústretovosť.

Chcem viac informácií

Voľné termíny

14.04.2023  


Objednajte sa ešte dnes

Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie

Samotné  vyšetrenie prebieha veľmi jednoducho. Prístroj VARICARD má štyri snímacie štipce, ktoré vám pripnú na končatiny, a vašou jedinou úlohou je sedieť v pokoji päť minút.

Výsledkom je záznam, z ktorého vie lekár vyčítať stav kontroly a regulácie vnútorného prostredi a organizmu, hladinu stresu a adaptabilitu organizmu na stres.

Samotné vyšetrenie pritom nečerpá informácie vyhodnocovaním stavu častí alebo systémov v organizme, ale priamo z buniek. VARICARD dokáže zistiť stav vašich buniek, ich aktuálnu  kondíciu, a teda presne určiť, čo vo vašom organizme nefunguje.

Súčasťou vášho vyšetrenia u nás je aj konzultácia, počas ktorej vám vie lekár doporučiť, ako dostať váš organizmus do energetickej rovnováhy a zabezpečiť tak dlhodobú kvalitu vášho zdravia.

V prípade, že už trpíte vy alebo vaše dieťa ochorením, tím CarnoMed vám pomôže nielen s riešením konkrétnych príznakov, ale najmä podstaty príčiny problému. Po vyšetrení prístrojom VARICARD vám vieme doporučiť ďalšie kroky na ceste za lepším zdravím.

Prevencia je rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia, ako riešenie už existujúcich problémov. V spoločnosti CarnoMed s.r.o. Vám vieme pomôcť predísť závažným ochoreniam. VARICARD totiž dokáže zistiť celkový stav vášho organizmu, a teda dokáže odhaliť riziká ešte pred prepuknutím choroby alebo ešte pred objavením sa prvých príznakov.

 

Diagnostika autonómnej nervovej sústavy

Komplexnú činnosť ľudského organizmu reguluje a riadi centrálny nervový systém (CNS), ktorý je funkčne nadradený všetkým orgánom tela. Spracúva a vyhodnocuje informácie z vonkajšieho aj vnútorného prostredia a na základe týchto informácií vypracováva reakcie a zadáva pokyny kompetentným orgánom.

Jednu časť  nervového systému je možné ovplyvniť vedome (napr. pohyb končatín, dýchanie, žmurknutie, prežúvanie, vyprázdňovanie, ...), druhá časť nie je pod kontrolou vedomia. To znamená, že nie je riadená vôľou. Práve táto časť sa nazýva autonómny nervový systém (ANS), ktorý ovplyvňuje funkcie vnútorných orgánov, a zabezpečuje ich stabilitu.

ANS tvoria dve hlavné zložky, a to sympatický a parasympatický nervový systém. Oba systémy ovládajú väčšinu vnútorných orgánov avšak prostredníctvom protikladných mechanizmov. Kým jeden je obrazne povedané nervom života, druhý je nazývaný nervom pokoja.

Sympatikus - aktivuje organizmus k výkonu, nastaví pohotovosť a pripraví ho na útok, útek alebo mimoriadnu námahu. V týchto okamihoch dokáže akoby zablokovať pre organizmus "nepotrebné" činnosti (napr. trávenie v čase stresu).

Parasympatikus - stará sa o pokoj, šetrenie sa a oddych. Tlmí všeobecné funkcie orgánov a privádza ich k regenerácii a tvorbe rezerv, tým posilňuje organizmus ako taký. Aktivita parasympatika navodzuje stav uvoľnenia a pokoja (napr. po prijatí stravy).

Vďaka protichodným účinkom týchto dvoch nervových systémov je možné jemné ovládanie činnosti orgánov. Vyváženosť aktivít oboch systémov predstavuje pre organizmus reálnu úsporu energie. Na základe toho dokáže telo fungovať presnejšie, efektívnejšie a lepšie sa vyrovnáva s fyzickou či psychickou záťažou. Schopnosť adaptácie na nepredvídateľné situácie je na najvyššom stupni v prípade optimálnej rovnováhy sympatika a parasympatika.

Štandardná medicína delí ľudí do dvoch základných skupín – na zdravých a chorých na základe toho, či majú alebo nemajú príznaky ochorenia. Hoci prisudzuje veľký význam prevencii (predchádzaniu) chorobných stavov, v praxi zväčša rieši už rozvinuté zdravotné ťažkosti. Pretože sme si vedomí skutočnosti, že hranica medzi zdravým a chorým človekom je veľmi krehká, je potrebné, aby sa aj zdraví ľudia zaoberali rizikami, negatívne vplývajúcimi na fungovanie ich riadiacich systémov, a bola im poskytnutá možnosť spoznať svoje skutočné kapacity riadiaceho systému (nervového, hormonálneho i imunitného) a tým predchádzať vzniku chorôb. Len pri vzájomnej  komunikácii a súhre tohto zložitého systému je možné správne fungovanie celého organizmu. Pokiaľ spolupráca a komunikácia systémov zlyháva, je len otázkou času, kedy sa táto skutočnosť prejaví  vo forme závažného ochorenia.

Spoločnosť CarnoMed s.r.o. si vybrala zo širokej ponuky prístrojov taký, ktorý jedinečným spôsobom dokáže v číselných hodnotách vyjadriť dynamiku komunikácie riadiacich systémov organizmu a ich možné funkčné rezervy, alebo naopak, ich vyčerpanosť.

 

Diagnostikou vieme dosiahnuť

  • samotné pomenovanie problému v riadení organizmu, nie však diagnostiku konkrétneho ochorenia
  • identifikáciu rizík smerujúcich k rozvoju zdravotných ťažkostí už v prvopočiatkoch, alebo dokonca pred ich objavením sa
  • posúdenie efektívnosti liečby už rozvinutého ochorenia, bez ohľadu na to, či sa jedná o užívanie liekov, zmeny životného štýlu (napr. pravidelný odpočinok, strava, diéty, šport,...), užívanie potravinových a výživových doplnkov, alebo čokoľvek iné, pre čo sa klient rozhodol.

 

Najbližšie voľné termíny

14.04.2023  

 

 

Pokyny pred vyšetrením

Je potrebné, aby ste:

  • neprijali žiadnu stravu minimálne 2 hodiny
  • nepili kávu minimálne 2 hodiny
  • nefajčili minimálne 1 hodinu
  • necvičili
  • aspoň 15 minút pobudli v kľudovom režime v príjemnom prostredí našej čakárne

30-minútové vyšetrenie je rozdelené na časť merania, ktorá nepresiahne 10 minút a časť zameranú na konzultáciu a poradenstvo.

 


Chcete sa niečo opýtať?

Telefonicky:

0914 336 337

E-mailom:

info@carnomed.sk

alebo pomocou nasledujúceho formulára:

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.