Čo spôsobuje psychickú záťaž?

Psychická záťaž, alebo mentálne vypätie, patria k tým stavom, ktoré ovplyvňujú celkový spôsob, ako človek premýšľa, správa sa a aj to, ako sa cíti. Profesionáli z oblasti psychológie odkazujú na množstvo faktorov, ktoré zapríčiňujú nadmerné stresové vypätie organizmu. Medzi iným odborné štúdie uvádzajú fyzické, sociálne, environmentálne a psychologické faktory, ktoré majú negatívny vplyv na psychickú záťaž nášho organizmu.

Genetika

„Iba preto, že váš rodič mal problémy psychologického pôvodu, neznamená, že aj Vy budete mať ten istý problém.“ Na druhej strane stojí fakt, že niektoré zo zdedených génov zapríčiňujú vlastnosti, ktoré „rod“ spájajú. Tiež platí, že gény sú inštrukciou pre funkciu každej bunky v našom tele a ovplyvňujú náš spôsob reakcie na situácie, myslenie či nazeranie na rôzne problémy. Faktom však zostáva, že v našom tele máme veľké množstvo génov, ktorých kombinácia je len predpokladom, nie však pravidlom. Zjednodušene povedané „dedičnosť“ znamená, že človek môže mať len väčšiu predispozíciu na určitý druh ochorenia.

Biologická predispozícia

Súvisí s abnormálnym vyvážením chemických látok v mozgu, nazývaných tiež neurotransmitery. Práve tie napomáhajú vzájomnej komunikácií medzi nervovými bunkami v našom mozgu. Ak je ich spolupráca nevyvážená, dochádza k symptómom mentálnych porúch. Dlhodobá nedostatočná funkčnosť môže viesť až k vzniku nadmerného stresu a zdravotným komplikáciám.

Psychické traumy

Psychický stav veľmi úzko súvisí s našou minulou alebo súčasnou traumatickou skúsenosťou. Znásilnenie, úmrtie v rodine, rozvody a iné ťažké životné situácie v nás vyvolávajú nadmerný a dlhodobý stres a majú výrazný vplyv na celkový psychický a emočný stav človeka.

Stres z prostredia a sociálny tlak

Nadmerný a dlhodobo pôsobiaci stres môže vyvolať všetko to, čo považujeme za negatívne okolo nás. Práve „to“ môže mať dôsledok na náš duševný stav. Môžu to byť podmienky, v ktorých a kde bývame s našou rodinou či pracovné podmienky, kde je na nás vyvíjaný dlhodobý nátlak. Vysoké nároky, alebo aj naopak, sociálna izolácia a nezamestnanosť môžu pôsobiť ako spúšťač nadmerného stresového zaťaženia.

„5 minút“ = maximum dôležitých faktov o vašom tele

Prispejte sami k zlepšeniu Vášho zdravotného stavu. Navštívte zdravotnícke zariadenie CarnoMed a zistite viac informácii o signáloch Vášho tela. Prístroj KARDiVAR Vám už v priebehu päťminútového vyšetrenia prinesie fakty, ktoré by ste sami nezistili. Vyšetrenie je vhodné pre deti s poruchami pozornosti (poruchy učenia, poruchy správania, autistické spektrum), pre ľudí zameraných na výkon a potrebu rýchlej regenerácie - športovci, manažéri. Taktiež pre seniorov, chorých jedincov a každého, komu záleží na vlastnom zdraví. Žijeme v uponáhľanom svete, kde sme vystavení dlhodobému tlaku a stresu. Pripomeňme si, že zdravie máme len jedno. A práve naša nedbanlivosť môže viesť k nadmernej psychickej záťaži organizmu.

Zdroj: http://www.medicinenet.com/...


11.07.2017


Čítaj Viac:

 

 

Video kanál
Videá o našich produktoch
Video

Pre tých ktorým sa nechce čítať náš blog,
je tu sekcia video

Pozerať


Napíšte nám

Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s našimi produktami alebo máte pre nás zaujímavú tému pre náš blog?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.