Problémy s pamäťou a schopnosťou sústrediť sa po prepuknutí ochorenia COVID-19

[button : zaujem : Mám záujem : CM170]

Podľa nového výskumu University of Cambridge má sedem z desiatich dlhodobo chorých pacientov s ochorením COVID-19 problémy s koncentráciou a pamäťou aj niekoľko mesiacov po prepuknutí choroby, pričom mnohí majú horšie výsledky v kognitívnych testoch ako ich rovesníci.

Štúdia zistila:

  • v štúdii malo približne 70% pacientov s dlhodobým ochorením COVID-19 niekoľko mesiacov po infikovaní vírusom SARS-CoV-2 problémy so sústredením a problémy s pamäťou;
  • dlhodobo chorí s COVID-19 mali horšie výsledky v kognitívnych testoch;
  • závažnosť týchto príznakov bola spojená so stavom únavy a neurologickými príznakmi, ako sú závraty a bolesť hlavy, ktoré sa objavili počas počiatočného ochorenia COVID-19;
  • polovica pacientov v štúdii uviedla, že majú ťažkosti prinútiť lekára, aby brali ich symptómy vážne;
  • 75% účastníkov štúdie s vážnymi pretrvávajúcimi príznakmi dlhodobého ochorenia COVID-19 hlásilo neschopnosť dlhú dobu pracovať.

Toto je dôležitý dôkaz toho, že keď ľudia hovoria, že majú po COVID-19 problémy s kognitívnymi funkciami, nemusí to byť nutne dôsledok úzkosti alebo depresie.

Účinky sú merateľné – „deje sa niečo znepokojujúce,“ povedal Dr. Muzaffer Kaser, výskumník na katedre psychiatrie University of Cambridge a konzultant psychiatra v Cambridgeshire a Peterborough NHS Foundation Trust, ktorý sa na štúdii podieľal. A dodal:

„Problémy s pamäťou môžu významne ovplyvniť každodenný život ľudí, vrátane schopnosti robiť svoju prácu správne.“

Zistenia, ktoré boli uverejnené v dvoch článkoch v časopise Frontiers in Aging Neuroscience, patria medzi prvé výsledky online štúdie nazvanej „COVID and Cognition“. Tá sleduje príznaky 181 pacientov s ochorením COVID-19 počas 18 mesiacov. Väčšina z nich trpela týmto ochorením najmenej šesť mesiacov pred začatím štúdie. Veľmi málo ľudí bolo natoľko chorých, aby boli hospitalizovaní. Na porovnanie je do štúdie zapojených ďalších 185 ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 neprekonali. Doktorka Cheke, výskumníčka z katedry psychológie University of Cambridge a hlavná autorka článku, povedala:

„Ľudia si myslia, že dlhý COVID je „len“ únava alebo kašeľ, ale kognitívne problémy sú druhým najčastejším príznakom. A naše dáta naznačujú, že je to preto, že má významný vplyv na schopnosť zapamätať si.“

„Infekcia vírusom, ktorý spôsobuje COVID-19, môže viesť k zápalu v tele a tento zápal môže ovplyvniť správanie a kognitívny výkon spôsobmi, ktorým stále plne nerozumieme, ale myslíme si, že súvisí so skorou nadmernou imunitnou reakciou,“ povedal Kaser.

Účastníci štúdie boli regrutovaní medzi októbrom 2020 a marcom 2021, kedy v populácii koloval variant Alfa a pôvodná forma SARS-CoV-2. Účastníci budú naďalej sledovaní pomocou správ o symptómoch a objektívnych kognitívnych testov, aby sa zistilo, ako dlho ich symptómy pretrvávajú.

Usmernenia Institute for Health and Care Excellence (NICE) opisujú postcovidový syndróm ako „známky alebo symptómy, ktoré sa vyvinú počas infekcie alebo po nej v súlade s ochorením COVID-19, trvajú dlhšie ako 12 týždňov a nie sú vysvetlené alternatívnou diagnózou.“

Štúdia zistila, že aj medzi tými, ktorí neboli prijatí do nemocnice, ľudia, ktorí mali horšie počiatočné príznaky COVID-19, mali väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať rôzne pretrvávajúce príznaky (vrátane nevoľnosti, bolesti brucha, tlaku na hrudi a problémov s dýchaním) o týždne alebo mesiace neskôr. Tieto príznaky boli pravdepodobne závažnejšie ako u ľudí, ktorých počiatočné ochorenie bolo mierne. Zistilo sa tiež, že ľudia starší ako 30 rokov mali väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať závažné pretrvávajúce príznaky ako ľudia mladší.

Referencie:
Guo, P. et al: ‘COVCOG 1: Factors predicting Physical, Neurological and Cognitive Symptoms in Long COVID: A First Publication from the COVID and Cognition Study.’ Frontiers in Aging Neuroscience, March 2022. DOI: 10.3389/fnagi.2022.804922
Guo, P. et al: ‘COVCOG 2: Cognitive and Memory Deficits in Long COVID: A Second Publication from the COVID and Cognition Study.’ Frontiers in Aging Neuroscience, March 2022. DOI: 10.3389/fnagi.2022.804937

Zdroj: Memory and concentration problems are common in long COVID and must not be ignored, say scientists (cam.ac.uk)

 

https://www.carnomed.sk/produkty/karnozin-extra.htm 

https://www.carnomed.sk/produkty/karnozin-extra-pure-and-strong.htm 

https://www.carnomed.sk/produkty/karnozin-extra-60.htm 


31.03.2022


Čítaj Viac: Výživa~ Životný štýl~ Mozog a nervový systém~ COVID-19

 

 

Video kanál
Videá o našich produktoch
Video

Pre tých ktorým sa nechce čítať náš blog,
je tu sekcia video

Pozerať


Napíšte nám

Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s našimi produktami alebo máte pre nás zaujímavú tému pre náš blog?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.