V čom spočíva sila fytoterapeutík

Už praveký človek si všimol, že rastliny môžu slúžiť nielen na obživu, ale že dokážu aj liečiť alebo byť prospešné nejakým iným spôsobom. Preto aj vývoj botaniky išiel už od pradávna ruka v ruke s vývojom medicíny.

V minulosti spočívala medikamentózna liečba predovšetkým na liečivých rastlinách a menej na látkach živočíšneho alebo minerálneho pôvodu. Keďže sú liečivé rastliny a ich obsahové látky prírodného pôvodu, pokladajú sa za najprirodzenejšie liečivá. Liečba pomocou rastlín, respektíve liekovými formami pripravenými priamo z liečivých rastlín, sa nazýva fytoterapia. Hovorí sa, že je to vlastne bylinkárstvo postavené na vedeckých základoch. 

Celkovo je na svete známych cca. 15 tis. liečivých rastlín. Len v Európe je evidovaných okolo 1000 druhov liečivých rastlín, pričom v ľudovom liečiteľstve sa ich využívalo asi 800. Aktuálne sa u nás vo fytoterapii využíva cca. 150 druhov liečivých rastlín. Aby sa vedela presnejšie určiť možnosť ich pôsobenia a využitia, je dôležité poznať obsah ich liečivých látok. Tieto liečivé látky sú v rastlinách zastúpené rôzne a často slúžia aj ako základ na výrobu niektorých liekov.

Existujú dôkazy, že už minimálne 4000 rokov pred n. l. sa na liečbu využívali liečivé rastliny, a dokonca sa našli aj dôkazy o tom, že sa už aj pestovali. 3000 rokov pred n. l. vyšla v Číne prvá lekárska kniha Nei King – liečebník a jej autorom bol cisár Huang-Ti. Prírodné liečiteľstvo sa rozvíjalo aj v starom Egypte, u Aztékov, Inkov, Mayov a do Európy preniklo z Rímskej ríše. Najznámejším lekárom, ktorý sa opieral o prirodzenú životosprávu, o prírodné liečivé prostriedky a najmä účinky liečivých rastlín, bol Hippokrates. Pri osídľovaní nášho územia slovanskými kmeňmi sa liečbou prírodnými prostriedkami zaoberali bylinkárky a vedmy. Využívali bohatú flóru nášho územia, ktorá im poskytovala množstvo liečivých rastlín. V tomto období sa liečilo väčšinou v kláštoroch a preto sa aj  pestovanie liečivých rastlín sústreďovalo do kláštorných záhrad. U nás najznámejším bol Červený kláštor, v ktorom pôsobil ako lekár farár Cyprián.

Fytoterapia sa využíva na prevenciu proti rôznym ochoreniam a slúži na udržanie si zdravia, ale aj na podporu liečenia rôznych problémov súvisiacich s telesným zdravím. Pomáha ľahšie a rýchlejšie zvládať liečebný proces.

Medzi najznámejších lekárov, ktorí zasvätili svoj život fytoterapii a skúmaním účinkov liečivých rastlín bol anglický lekár Dr. Edward Bach (1886 -1936).

Narodil sa v Moseley v Birminghame. Bol waleského pôvodu.

Od útleho veku bol Dr. Bach veľkým milovníkom prírody, mal potrebu byť užitočný a veľmi túžil pomáhať ľuďom. Prvým krokom k naplneniu jeho túžby pomáhať ľuďom bolo to, že vyštudoval medicínu. Stal sa bakteriológom na University College Hospital v Londýne. Pri svojej praxi si všimol, že okrem liečenia príznakov ochorenia na fyzickej úrovni sa nikto nezaoberá aj emotívnym (psychickým) stavom pacienta. Nijaká pozornosť sa nevenovala zlepšeniu emócií pacienta, jeho strachu, neistote a duševným otrasom. Cítil, že aj emotívny (psychický) stav človeka významne ovplyvňuje priebeh liečebného procesu a tým aj jeho konečný výsledok. Pustil sa teda do hľadania lieku, ktorý by mal blahodarný účinok a pomáhal by aj na emočnej úrovni. Oboznámil sa s myšlienkami homeopatie, ktoré boli veľmi blízke jeho vlastným. Dr. Bach rozvinul škálu homeopaticky pripravovaných vakcín používaných vnútorne, ktoré veľmi efektívne zmierňovali mnoho chronických ťažkostí. Napokon sa stali známymi pod názvom sedem liečiteľov. Objavil liečivé energie vybraných druhov rastlín a stromov. Dr. Bacha inšpirovali k návratu k prírode jemné, neinvazívne a nejedovaté esencie, ktoré môžu priniesť harmóniu a obnoviť rovnováhu mysle a tela. Od roku 1936 začali bežní spotrebitelia aj lekári na celom svete používať množstvo kvetových esencií, ktoré vynašiel Dr. Bach.

“Kvetové esencie sú schopné, podobne ako skvelá hudba alebo iná nádherne povznášajúca vec, ktorá nám dodáva inšpiráciu, vzkriesiť našu skutočnú povahu a preniesť nás bližšie k vlastnej duši. Tak nám prinesú mier, uľahčia a zmiernia trápenie. Trápite sa kvôli sebe pre seba.”

Kvetové esencie sú unikátne v tom, že prinášajú individuálny návrat k prírode a dopĺňajú práve to, čo potrebujeme najviac, pestovať sa a liečiť čírou, nepoškvrnenou životnou silou prírody. Zdravie je súlad mysle, tela a ducha, vrátane zdravých emócií, a to je presne to, čo chceme dosiahnuť, keď podstupujeme liečbu. Liečenie odstraňuje problémy a vracia nás do zdravého stavu tela a mysle. Niekedy sa prúd pocitov vnútri zablokuje. Vtedy emócie vyjdú z rovnováhy, čím trpí stav emocionálneho zdravia. Problém nastáva v momentoch keď tieto dôležité emócie zadržiavame vo svojom vnútri, potláčame ich, vôbec ich nevyjadrujeme alebo ich vyjadrujeme nevhodne. Emocionálne zdravie prichádza s náležitým vyjadrením emócií a ich premenou na pozitívne aspekty. Pokiaľ sa negatívne stavy podchytia už na začiatku, pomocou Bachových esencií opäť dosiahneme duševnú harmóniu, choroby sa na telesnej úrovni nikdy nemusia prejaviť.

Kvetové esencie sú účinné katalyzátory emocionálnej premeny. Esencie pracujú ako katalyzátory uvoľnenia prekonaných a neužitočných emocionálnych schém a stavov mysle. Emocionálne liečenie je nevyhnutné pre zdravie. Kvetové esencie sú silné katalyzátory, ktoré umožňujú, aby liečenie prebehlo hladko, bez paniky a v súkromí.

Účinok vždy závisí od konkrétnej osoby a jej emocionálnych stavov. Ak je emocionálny stav hlboko zakorenený a potlačený, môže trvať aj niekoľko týždňov, kým pocítite účinok. Naopak, keď sa cítite unavený z celého dňa a dáte si Olivu, posilňujúci účinok pocítite okamžite. Podobne rýchlo môže vaše náhle stavy smútku rozptýliť Mustard/Horčica. Ak však ani po dvoch týždňoch nebudete pociťovať zmenu, je možné, že ste prehliadli niektorý aspekt vašich problémov a mali by ste prehodnotiť výber esencií alebo prípadne pridať ešte niektorú. Bachove esencie pôsobia veľmi jemne a je možné, že účinok si na vás skôr všimne nestranná osoba z pomedzi vašich známych ako vy sami. Zlepšovanie prichádza jemným a prirodzeným tempom, tak aby sa mu osobnosť ľahko prispôsobila. Môže sa stať, že sa po niekoľkotýždňovej liečbe ešte objavia ďalšie prejavy vašej osobnosti.

Bachov systém je prvým systémom kvetových esencií, ktorý bol objavený. Pokrýva všetky dôležité základné emócie, ktoré sa týkajú každého človeka.

https://www.carnomed.sk/produkty/vyzivove-doplnky


09.06.2021


Čítaj Viac: Výživa~ Životný štýl

 

 

Video kanál
Videá o našich produktoch
Video

Pre tých ktorým sa nechce čítať náš blog,
je tu sekcia video

Pozerať


Napíšte nám

Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s našimi produktami alebo máte pre nás zaujímavú tému pre náš blog?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.