Doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.

Expert v oblasti nutrície a klinickej výživy, samostatný vedecký pracovník, poradca a lekár. Je vedúcim pracovníkom nutričného skríningu, poskytovateľom expertíznej činnosti pre potreby centrálnych inštitúcií riadenia výživovej a potravinovej politiky Slovenska. Je uznávaným pedagógom, klinikom a odborným garantom tímu lekárov v ambulancii CarnoMed, s.r.o..

Pôsobil ako odborník na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) Bratislava v oblasti nutrície, klinickej výživy, internej medicíny, gastroenterológie a dietológie. Bol vedúcim pracovníkom nutričného skríningu SZU, riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých vedeckých projektov. Je poskytovateľom expertíznej činnosti pre potreby centrálnych inštitúcií riadenia výživovej a potravinovej politiky štátu, uznávaným pedagógom a klinikom. Medzinárodným, ale aj slovenským kongresom a vedeckým podujatiam svojimi prednáškami a príspevkami dodáva punc odbornosti a vysokej kvalifikovanosti. Množstvo ocenených a publikovaných vedecko-výskumných prác (doteraz vyše 350 ) a okolo 400 aktívnych vystúpení na kongresoch, konferenciách a sympóziách sú výsledkom jeho celoživotného prínosu pre medicínu a vedu o výžive ako takej.

Štatistika publikačnej činnosti autora Kajaba Igo

AAB Ved. monogr. dom. 1
ACB Vysokošk. učeb. dom. 2
ACD Kapit. vo vys. uč. dom. 1
ADC Ved. práce zahr. karent. 5
ADE Ved. práce zahr. nekar. 10
ADF Ved. práce dom. nekar. 32
ADN ved. prace dom. Scopus, WoS 5
AEC Ved. práce zahr. recenz. 12
AED  Ved. práce dom. recenz. 76
AEE Ved. práce zahr. nerec.
AEF  Ved. práce dom. nerec. 1
AEG  Abstr. ved. pr. zahr.  2
AFC  Publik. príspevky. zahr. 
AFD  Publik. príspevky. dom. 
AFE  Abstr. pozv. ref. zahr. 
AFG  Abstr. príspevkov zahr.  16 
AFH  Abstr. príspevkov dom.  21 
AFL  Postery v zborn. dom. 
AGI  Správy o vyrieš. úl.  24 
BAB  Odb. kniž. pr. dom. 
BBB  Kap. v odb. kn. dom. 
BDC   Odb. pr. karent. zahr. 
BDE  Odb. pr. nekarent. zahr.   31 
BDF  Odb. pr. nekarent. dom.  56 
BEC  Odb. pr. recenz. zahr. 
BED  Odb. pr. recenz. dom.  13 
BEF  Odb. pr. nerecenz. dom. 
BFB  Abstr. odb. prác dom. 
BGG  Štand., normy, odpor.  1
BGH Legislatívne dokumenty 
DAI  Kvalifikačné práce 
EDJ  Prehľ. pr. v čas. a zb. 
GHG  Práce na internete 
GII  Rôzne 
Spolu    348 

Štatistika ohlasov autora Kajaba Igo

[1] Citácie zahraničné reg. 34
[2] Citácie domáce reg 3
[3] Citácie zahraničné nereg. 2
[4] Citácie domáce nereg. 64
  Spolu 103Publications:

AFG    Imunita při nádorových chorobách a ateroskleróze / Šíma P., Turek B., Ševčík J. ,Kajaba I.

AFG    Aktívne faktory výživy – karnozín, karnitín, koenzým Q10, kvercetín - ich úloha v prevencii / Kajaba I., Kajabová A., Genčík B., Genčíková M., Lovászová N.

AFG    Princípy optimálnej antisklerotickej výživy / Kajaba I., Genčíková M., Staruch L, Hybenová E., Ševčík J., Bencko Vl., Šíma P., Turek B. 

AAB    Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB     Tabuľky zloženia a výživových hodnôt poživatín / Igo Kajaba, O. Šmrha. - Bratislava : SPN, 1985. - 103 s.
[KAJABA, Igo (50.00%) - ŠMRHA, O. (50.00%)]
[4]  JURKOVIČOVÁ, J., A KOL. Praktické cvičenia z hygieny. Bratislava : lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010, 325 s. ISBN 978-80-223-2816-6.

ACB    Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB     Základy výživy / M. Miko, G. Janíček, Igo Kajaba. - 3. vyd. - Bratislava : STU-CHTF, 1996. - 329 s.
[MIKO, M. (33.33%) - JANÍČEK, G. (33.33%) - KAJABA, Igo (33.33%)]

ACB     Základy výživy / M. Miko, G. Janíček, Igo Kajaba. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1993. - 328 s. - ISBN 80-227-0045-2.
[MIKO, M. (33.33%) - JANÍČEK, G. (33.33%) - KAJABA, Igo (33.33%)]
[4]  KERESTEŠ, J., A KOL. Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 998. ISBN 978-80-88969-57-0.
[4]  FATRCOVÁ-ŠRÁMKOVÁ, K. Spoločné stravovanie. In J. Keresteš:zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 332-339. ISBN 978-80-8896957-0.
[4]  FATRČOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Výživa žien v gravidite a laktácii. In J. Keresteš: Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 794-804. ISBN 978-80-88969-57-0.
[4]  FATRČOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Ochranná a diferencovaná výživa pracujúcich ľudí. In J. Keresteš: Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 806-821. ISBN 978-80-88969-57-0.
[4]  FATRČOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Výživa športovcov. In J. Keresteš: Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 835-841. ISBN 978-80-88969-57-0.

ACD    Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD     Výživa a prevencia chorôb / Igo Kajaba, T. Magálová, A. Brtková.
In: Preventívna medicína / Rosival, L., Zikmund, V. - Martin : Osveta, 1992. - S. 74-99.
[KAJABA, Igo (33.33%) - MAGÁLOVÁ, T. (33.33%) - BRTKOVÁ, A. (33.33%)]

ADC    Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC     Dose-dependent hypocholesterolaemic effect of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) in rats / P. Bobek, Ľ. Ozdín, Igo Kajaba.
In: Physiol. Res. - ISSN 0862-8408. - Roč.46, epc c.4 (1997), s. 327-329.
[BOBEK, P. (33.33%) - OZDÍN, Ľ. (33.33%) - KAJABA, Igo (33.33%)]
[1]  SCHNEIDER, I., KRESSEL, G., MEYER, A., KRINGS, U., BERGER, R.G., HAHN, A. Lipid lowering effects of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) in humans . In J Functional Foods, ISSN 1756-4646. 2011, 3, 1, s. 17-24.
[1]  KUDAHEWA, D.D., ABEYTUNGA, D.T.U., RATNASORIYA, W.D. Antinociceptive activity of Pleurotus cystidiosus, an edible mushroom in rats . In Phramacognosy Magazine, ISSN 0973-1296. 2008, 4, 13, s. 37-41.
[1]  VASUDEWA, N.S., ABEYTUNGA, D.T.U., RATNASOORIYA, W.D. Antinociceptive activity of Pleurotus ostreatus, an edible mushroom, in rats . In Pharmaceut Biol, ISSN 1388-0209. 2007, 45, 7, s. 533-540.
[1]  SHU, H.H., ZENG, C.L., YI, C.C., JUANG, L.L., KER, S.C., MIN, Y.L., JINN, C.W. Antihyperlipidemic and antioxidant effects of extracts from Pleurotus citrinopileatus . In J Agricult Food Chem, ISSN 0021-8561. 2006, 54, 6, s. 2103-2110.
[1]  JEON, B.S., PARK, J.W., KIM, B.K., KIM, H.K., JUNG, T.S., HAHM, J.R., KIM, D.R., (...), CHA, J.-Y. Fermented mushroom milk-supplemented dietary fibre prevents the onset of obesity and hypertriglyceridaemia in Otsuka Long-Evans Tokushima fatty rats . In Diabetes, Obesity Metabol, ISSN 1462-8902. 2005, 7, 6, s. 709-715.
[1]  PIZZOFERRATO, L., MANZI, P., BERTOCCHI, F., FANELLI, C., ROTILIO, G., PACI, M. Solid-state 13C CP MAS NMR spectroscopy of mushrooms gives directly the ratio between proteins and polysaccharides . InJ Agricult Food Chem, ISSN 0021-8561. 2000, 48, 11, s. 5484-5488.

ADC     Monitoring of health condition parameters on the humanorganism by environmental factors. / J. Ondrejka, I. Kajaba, J. Uhnák, V. Sigmundová.
In: Environ. Monit. Assess., 34, 1995, s. 115-119.
[ONDREJKA, J. (25.00%) - KAJABA, I. (25.00%) - UHNÁK, J. (25.00%) - SIGMUNDOVÁ, V. (25.00%)]

ADC     Serum copper and zinc in industrial centers in Slovakia / T. Magálová, A. Brtková, A. Béderová, Igo Kajaba, I. Puchoňová.
In: Biol Trace Elem Res. - ISSN 0163-4984. - Roč.40, epc c.3 (1994), s. 225-235.
[MAGÁLOVÁ, T. (20.00%) - BRTKOVÁ, A. (20.00%) - BÉDEROVÁ, A. (20.00%) - KAJABA, Igo (20.00%) - PUCHOŇOVÁ, I. (20.00%)]
[1]  BO, S., DURAZZO, M., GAMBINO, R., BERUTTI, C., MILANESIO, N., CAROPRESO, A., GENTILE, L., (...), PAGANO, G. Associations of dietary and serum copper with inflammation, oxidative stress, and metabolic variables in adults . In J Nutrition, ISSN 0022-3166. 2008, 138, 2, s. 305-310.
[1]  TUBEK, S. Gender differences in selected zinc metabolism parameters in patients with mild primary arterial hypertension . In Biol Trace Elem Res, ISSN 0163-4984. 2006, 114, 1-3, s. 55-64.
[1]  TUBEK, S. Selected zinc metabolism parameters in relation to insulin, renin-angiotensin-aldosterone system, and blood pressure in healthy subjects: Gender differences . In biol Trace Elem Res, ISSN 0163-4984. 2006, 114, 1-3, s. 65-72.
[1]  AL-NUMAIR, K. Copper and zinc status in healthy volunteers living in Saudi Arabia . In J Med Sci, ISSN 1682-4474. 2006, 6, 4, s. 519-527.
[1]  KOUREMENOU-DONA, E., DONA, A., PAPOUTSIS, J., SPILIOPOULOU, S. Copper and zinc concentrations in serum of healthy Greek adults . In Sci Total Environ, ISSN 0048-9697. 2006, 359, 1-3, s. 76-81.
[1]  OLSÉN, L., LIND, P.M., LIND, L. Gender differences for associations between circulating levels of metals and coronary risk in the elderly. In Int J Hyg Environ Health, ISSN 1438-4639. 2012, 215, 3, s. 411-417.
[1]  LIND, P.M., OLSÉN, P.M., LIND, L. Circulating levels of metals are related to carotid atherosclerosis in elderly. In Sci Total Environ, ISSN 0048-9697. 2012, 416, s. 80-88.
[1]  JOUNG, H., NAM, G., YOON, S., LEE, J., SHIM, J.E., PAIK, H.Y. Bioavailable zinc intake of Korean adults in relation to the phytate content of Korean foods. In J Food  Compos Anal, ISSN 1096-0481. 2004, 17, 6, s. 713-724.
[1]  CIKIM, G., CANATAN, H., GURSU, M.F., GULCU, F., BAYDAS, G., KILICOGLU, A.E. Levels of Zinc and Lipid Peroxidation in Acute Coronary Syndrome. In Biol Trace Element Res, ISSN 1559-0720. 2003, 96, 1-3, s. 61-69.
[1]  DA CUNHA, S., ALBANESI FILHO, F.M., ANTELO, D.S., DE SOUZA, M.M. Serum sample levels of selenium and copper in healthy volunteers living in Rio de Janeiro city. In Sci Total Environ, ISSN 0048-9697. 2003, 301, 1-3, s. 51-54.
[1]  PAIK, H.Y., JOUNG, H., LEE, J.Y., KING, J.C., KEEN, C.L. Serum extracellular superoxide dismutase activity as an indicator of zinc status in humans. In Biol Trace Element Res, ISSN 0163-4984. 1999, 69, 1, s. 45-57.
[1]  HERMANN, J., GOAD, C., ARQUITT, A., STOECKER, B., PORTER, R., CHUNG, H., CLAYPOOL, P.L. Effects of dietary chromium, copper and zinc on plasma lipid concentrations in male Japanese quail. In Nutr Res, ISSN 0271-5317. 1998, 18, 6, s. 1017-1027.
[1]  MARTÍN-LAGOS, F., NAVARRO-ALARCÓN, M., TERRÉS-MARTOS, C., LÓPEZ-GARCÍA DE LA SERRANAH., PÉREZ-VALERO, V., LÓPEZ-MARTÍNEZ, M.C. Zinc and copper concentrations in serum from Spanish women during pregnancy. In Biol Trace Res, ISSN 0163-4984. 1998, 61, 1, s. 61-70.
[1]  MARTÍN-LAGOS, F., NAVARRO-ALARCÓN, M., TERRÉS-MARTOS, C., LÓPEZ-GARCÍA DE LA SERRANA, H., LÓPEZ-MARTÍNEZ, M.C. Serum copper and zinc concentrations in serum from patients with cancer and cardiovascular disease. In Sci Total Environ, ISSN 0048-9694. 1997, 204, 1, s. 27-35.
[1]  FERNS, G.A.A., LAMB, D.J., TAYLOR, A. The possible role of copper ions in atherogenesis: The Blue Janus. In Atherosclerosis, ISSN 0021-9150. 1997, 133, 2, s. 139-152.
[1]  TERRÉS-MARTOS, C., NAVARRO-ALARCÓN, M., MARTÍN-LAGOS, F., LÓPEZ-GARCÍA DE LA SERRANA, H., LÓPEZ-MARTÍNEZ, M.C. Determination of copper levels in serum of healthy subjects by atomic absorption spectrometry. In Sci Total Environ, ISSN 0048-9694. 1997, 198, 1, s. 97-103.
[1]  MARTIN, A. La toxicité du zinc. In Cahiers Nutr Dietetique, ISSN 0007-9960. 1996, 31, 6, s. 342-347.

ADC     The efect of ascorbic acid on cholesterolenomia in healthy subjects with seasonal deficit of vitamin C / E. Ginter, Igo Kajaba, O. Nízner.
In: Nutr Metab. - ISSN 1743-7075. - Roč.12, epc c.2 (1970), s. 76-86.
[GINTER, E. (33.33%) - KAJABA, Igo (33.33%) - NÍZNER, O. (33.33%)]

ADC     An antropometric study applied to body - builders / Igo Kajaba, A. Zrubák, J. Grunt.
In: Anthropology. - ISSN 0178-7896. - Roč.4, epc c.3 (1966), s. 19-25.
[KAJABA, Igo (33.33%) - ZRUBÁK, A. (33.33%) - GRUNT, J. (33.33%)]

ADE    Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

ADE     Trvalá virologická odpoveď kombinovanej imunomodulačnej liečby pegylovaným interferónom-α a ribavirínom u bývalých intrvenóznych drogovo závislých jedincov s chronickouvírusovou hepatitídou C / Katarína Gazdíková (janeková), František Gazdík, Igo Kajaba, D. Hučková, Dušan Daniš, Ľ. Okruhlica.
In: Vnitř Lék. - ISSN 0042-773X. - Roč.58, epc c.2 (2012), s. 104-109.
[GAZDÍKOVÁ (JANEKOVÁ), Katarína (16.67%) - GAZDÍK, František (16.67%) - KAJABA, Igo (16.67%) - HUČKOVÁ, D. (16.67%) - DANIŠ, Dušan (16.67%) - OKRUHLICA, Ľ. (16.67%)]
[1]  DAW, M.A., DAU, A.A., AGNAN, M.M. Influence of healthcare-associated factors on the efficacy of hepatitis C therapy. In Scientific World J, ISSN 1537-744X. 2012, art. č. 580216.

ADE     Vývoj séroprevalencie hepatitídy C v rizikovej skupine drogovo závislých jedincov v rokoch 2004-2008 na Slovensku / Katarína Gazdíková, František Gazdík, Igo Kajaba, D. Hučková, Ľ. Okruhlica, Dana Farkašová.
In: Vnitř Lék. - ISSN 0042-773X. - Roč.58, epc c.3 (2012), s. 179-182.
[GAZDÍKOVÁ, Katarína (16.67%) - GAZDÍK, František (16.67%) - KAJABA, Igo (16.67%) - HUČKOVÁ, D. (16.67%) - OKRUHLICA, Ľ. (16.67%) - FARKAŠOVÁ, Dana (16.67%)]

ADE     Statíny do pitnej vody ? Riziko vedľajších účinkov a nízkych hladín cholesterolu / E. Ginter, Igo Kajaba.
In: Čas Lék Čes. - ISSN 0008-7335. - Roč.151, epc c.5 (2012), s. 243-247.
[GINTER, E. (50.00%) - KAJABA, Igo (50.00%)]
[4]  HABÁNOVÁ, M. Nutričná epidemiológia. 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2012, 159 s. ISBN 978-80-552-0872-5.

ADE     Vybrané gastrointestinálne choroby a nutričné poruchy asociované s osteoporózou / Igo Kajaba, Adrián Krátky, Marica Krajčovičová-kudláčková, K. Fatrčová-šramková, K. Bitter, Girma Belay.
In: Gastroent Hepatol. - ISSN 1804-7874. - Roč.66, epc c.6 (2012), s. 450-456.
[KAJABA, Igo (16.67%) - KRÁTKY, Adrián (16.67%) - KRAJČOVIČOVÁ-KUDLÁČKOVÁ, Marica (16.67%) - FATRČOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. (16.67%) - BITTER, K. (16.67%) - BELAY, Girma (16.67%)]

ADE     The role of vegerable nutrition sources in the prevention of civilization diseases / Igo Kajaba, A. Dandár, K. Surówka, K. Cejpek, J. Augustín.
In:  Žyvnošč [Nauka. technologia. Jakošč]. - ISSN 1425-6959. - Roč.14, epc c.6 (55) (2007), s. 35-47.
[KAJABA, Igo (20.00%) - DANDÁR, A. (20.00%) - SURÓWKA, K. (20.00%) - CEJPEK, K. (20.00%) - AUGUSTÍN, J. (20.00%)]

ADE     Nové čs. výživové doporučené dávky / S. Hejda, K. Ošancová, Igo Kajaba, A. Bučko, J. Grunt, J. Malík.
In: Čs. Hygiena. - Roč.26, epc c.7 (1981), s. 491-496.
[HEJDA, S. (16.67%) - OŠANCOVÁ, K. (16.67%) - KAJABA, Igo (16.67%) - BUČKO, A. (16.67%) - GRUNT, J. (16.67%) - MALÍK, J. (16.67%)]

ADE     Vplyv askorbovej kyseliny - preparátu "Celaskon tabl." Spofa - na hladinu cholesterolu u pokusných osôb so sezónnym deficitom vitamínu C / Igo Kajaba, E. Ginter.
In: Farmakoterap. Zprávy. - Roč.17, epc c.6 (1971), s. 389-400.
[KAJABA, Igo (50.00%) - GINTER, E. (50.00%)]

ADE     Basic anthropometric caracteristics in relation to seasonal changes of food composietion and locomotor activity an school children / Igo Kajaba, J. Grunt.
In: Česko-Slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč.26, epc c.1 (1971), s. 21-23.
[KAJABA, Igo (50.00%) - GRUNT, J. (50.00%)]

ADE     Konfrontácia somatometrických charakteristík s výkonnosťoušportovcov počas pretekov / Igo Kajaba, A. Zrubák, J. Grunt.
In: Teor Praxe těl. Vých. - ISSN 1335-2245. - Roč.18, epc c.5 (1970), s. 268-278.
[KAJABA, Igo (33.33%) - ZRUBÁK, A. (33.33%) - GRUNT, J. (33.33%)]

ADE     Výživa tukmi v spádovej oblasti VSŽ vzhľadom na kritériá nutričné, biochemické, klinické - caliperometrické / Igo Kajaba.
In: Čsl. gastroenterologie a výživa. - Roč.18, epc c.6 (1964), s. 365-373.
[KAJABA, Igo (100.00%)]
[4]  HABÁNOVÁ, M. Nutričná epidemiológia. 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2012, 159 s. ISBN 978-80-552-0872-5.

ADF    Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADF      Nové odporúčané výživové dávky pre obyvateľsttvo SR /Igo Kajaba, Ján Štencl, Emil Ginter, Miroslav Šašinka, Iveta Trusková, Katarína Gazdíková, Jana Hamade, Vladimír Bzdúch
In: Lekársky Obzor, 66, 2017, č. 2, s. 49 - 60

ADF      The effect of bioactive complex of quercetin, selenium, catechins and curcumin on cardiovascular risk markers in healthy population after a two month consumption / Alexander Maďarič, Jana Kadrabová, Marica Krajčovičová-kudláčková, Martina Valachovičová , Viera Spustová, Csilla Mišľanová, Igo Kajaba, P. Blažíček.
In: Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248. - Roč.114, epc c.2 (2013), s. 84-87.
[MAĎARIČ, Alexander (12.50%) - KADRABOVÁ, Jana (12.50%) - KRAJČOVIČOVÁ-KUDLÁČKOVÁ, Marica (12.50%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (12.50%) - SPUSTOVÁ, Viera (12.50%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (12.50%) - KAJABA, Igo (12.50%) - BLAŽÍČEK, P. (12.50%)]

ADF      Úspešnosť liečby vírusovej hepatitídy u drogovo závislých jedincov na Slovensku / Katarína Gazdíková (janeková), František Gazdík, Igo Kajaba, Viera Pauková, Csilla Mišľanová, Branislav Vohnout, D. Hučková.
In: Farm Obzor. - ISSN 0014-8172. - Roč.81, epc c.9 (2012), s. 202-207.
[GAZDÍKOVÁ (JANEKOVÁ), Katarína (14.29%) - GAZDÍK, František (14.29%) - KAJABA, Igo (14.29%) - PAUKOVÁ, Viera (14.29%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (14.29%) - VOHNOUT, Branislav (14.29%) - HUČKOVÁ, D. (14.29%)]

ADF      Výskyt hepatitídy C v komunite drogovo závislých jedincov na Slovensku / Katarína Gazdíková, František Gazdík, Igo Kajaba, Martina Valachovičová , Marica Kudláčková, Jana Kadrabová, D. Hučková, Ľ. Okruhlica.
In: Via Practica. - ISSN 1336-4790. - Roč.9, epc c.6 (2012), s. 268-272.
[GAZDÍKOVÁ, Katarína (12.50%) - GAZDÍK, František (12.50%) - KAJABA, Igo (12.50%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (12.50%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (12.50%) - KADRABOVÁ, Jana (12.50%) - HUČKOVÁ, D. (12.50%) - OKRUHLICA, Ľ. (12.50%)]

ADF      Kedy zahájiť terapiu statínmi ? / E. Ginter, Igo Kajaba.
In: Monitor medicíny SLS. - ISSN 1338-2551. - Roč.3, epc c.1-2 (2012), s. 6-8.
[GINTER, E. (50.00%) - KAJABA, Igo (50.00%)]

ADF      Prevalencia hepatitídy C v bežnej populácii a v rizikových skupinách na Slovensku / Katarína Gazdíková, František Gazdík, Kristína Fejdiová, Igo Kajaba.
In: Via Practica. - ISSN 1336-4790. - Roč.8, epc c.6 (2011), s. 246-249.
[GAZDÍKOVÁ, Katarína (25.00%) - GAZDÍK, František (25.00%) - FEJDIOVÁ, Kristína (25.00%) - KAJABA, Igo (25.00%)]

ADF      Prevalencia diabetu sa vo svete stále zvyšuje / E. Ginter, Igo Kajaba.
In: Zdravotnícke noviny  [Príloha Lekárske listy]. - ISSN 1335-4477. - epc c.14 (2011), s. 14-15.
[GINTER, E. (50.00%) - KAJABA, Igo (50.00%)]

ADF      Účinok konzumácie cereálnej cibuľovej sušienky na markery kardiovaskulárneho rizika / Alexander Maďarič, Jana Kadrabová, Marica Kudláčková, Martina Valachovičová , Csilla Mišľanová, Viera Spustová, Igo Kajaba, P. Blažíček.
In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč.60, epc c.4 (2011), s. 162-165.
[MAĎARIČ, Alexander (12.50%) - KADRABOVÁ, Jana (12.50%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (12.50%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (12.50%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (12.50%) - SPUSTOVÁ, Viera (12.50%) - KAJABA, Igo (12.50%) - BLAŽÍČEK, P. (12.50%)]

ADF      Vplyv bioaktívneho komplexu kvercetínu, selénu, katechínov a kurkumínu na vybrané parametre kardiovaskulárneho rizika / Jana Maleková, Alexander Maďarič, Jana Kadrabová, Marica Kudláčková, Igo Kajaba, Csilla Mišľanová, Viera Spustová, P. Blažíček, Martina Valachovičová .
In: Laboratórna diagnostika  : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Roč.16, epc c.1-2 (2011), s. 145-147.
[MALEKOVÁ, Jana (11.11%) - MAĎARIČ, Alexander (11.11%) - KADRABOVÁ, Jana (11.11%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (11.11%) - KAJABA, Igo (11.11%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (11.11%) - SPUSTOVÁ, Viera (11.11%) - BLAŽÍČEK, P. (11.11%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (11.11%)]

ADF      Stanovenie antioxidačného statusu u vrcholových športovcov - veslárov / Vladimír Urbánek, Marica Kudláčková, Igo Kajaba, Jana Maleková, Viera Pauková, Csilla Mišľanová, Martina Valachovičová .
In: Laboratórna diagnostika  : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Roč.16, epc c.1-2 (2011), s. 161-163.
[URBÁNEK, Vladimír (14.29%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (14.29%) - KAJABA, Igo (14.29%) - MALEKOVÁ, Jana (14.29%) - PAUKOVÁ, Viera (14.29%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (14.29%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (14.29%)]

ADF      Prevalencia vírusových hepatitíd C a B u klientov reocializačných  zariadení Slovenska / Katarína Gazdíková, František Gazdík, D. Hučková, Igo Kajaba, Z. Miková.
In: Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584. - Roč.11, epc c.4 (2010), s. 136-138.
[GAZDÍKOVÁ, Katarína (20.00%) - GAZDÍK, František (20.00%) - HUČKOVÁ, D. (20.00%) - KAJABA, Igo (20.00%) - MIKOVÁ, Z. (20.00%)]

ADF      High virologic sustained response for former young intravenous drug users with chronic hepatitis C treated by pegilated interferon-alfaplus ribavirin      / František Gazdík, Katarína Gazdíková, K. Laktiš, Ľ. Okruhlica, K. Fejdyová, Dušan Daniš, Michal Piják, Ladislava Wsólová, Igo Kajaba, Adrián Krátky.
In: Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248. - Roč.110, epc c.2 (2009), s. 77-84.
[GAZDÍK, František (10.00%) - GAZDÍKOVÁ, Katarína (10.00%) - LAKTIŠ, K. (10.00%) - OKRUHLICA, Ľ. (10.00%) - FEJDYOVÁ, K. (10.00%) - DANIŠ, Dušan (10.00%) - PIJÁK, Michal (10.00%) - WSÓLOVÁ, Ladislava (10.00%) - KAJABA, Igo (10.00%) - KRÁTKY, Adrián (10.00%)]
[4]  ŠTELIAR, I., KASTELOVÁ, E. Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2008: 2009 národná správa (údaje za rok 2008) pre EMCDDA, Národné monitorovacie centrum pre drogy. Bratislava : ŠEVT, 2009, 160 s. ISBN 978-80-8106-025-0.
[1]  SULTANA, C., OPRISAN, SZMAL, C., VAGU, C., TEMEREANCA, A., DINU, S., TELEMAN, M.D., RUTA, S. Molecular Epidemiology of Hepatitis C Virus Strains from Romania  . In J Gastrointest Liver Dis, ISSN 1842-1121. 2011, 20, 3, s. 261-266.
[1]  MRAVČÍK, V. HCV treatment of injecting drug users in the czech republic - Survey among viral hepatitis treatment centres | [Léčba VHC u injekčních uživatelů drog v ČR - Průzkum mezi centry pro léčbu virových hepatitid]. In Adiktologie, ISSN 1213-3841. 2012, 12, 1, s. 10-22.
[1]  DIMOVA, R.B., ZEREMSKI, M., JACOBSON, I.M., HAGAN, H., DES JARLAIS, D.C., TALAL, A.H. Determinants of Hepatitis C Virus Treatment Completion and   Efficacy in Drug Users Assessed by Meta-analysis. In Clin Infect Dis, ISSN 1537-6591. 2012, doi: 10.1093/cid/cis1007.

ADF      Aktuálna výživa a novo navrhnuté odporúčané výživové dávky pre veslárov : Prehľad / Vladimír Urbánek, Igo Kajaba, Marica Kudláčková, Irena Salkayová, Martina Valachovičová .
In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč.57, epc c.1 (2009), s. 31-33.
[URBÁNEK, Vladimír (20.00%) - KAJABA, Igo (20.00%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (20.00%) - SALKAYOVÁ, Irena (20.00%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (20.00%)]

ADF      Clinical studies on the hypolipidemic and antioxidant effects of selected natural substances [Práca bola ohodnotená v rámci "Who is Publishing in My Do"  z dňa  13. 7. 2012 ako TOP Articles in the Domain of Article 18700439] / Igo Kajaba, R. Šimončič, K. Frecerová, Girma Belay.
In: Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248. - Roč.109, epc c.6 (2008), s. 267-272.
[KAJABA, Igo (25.00%) - ŠIMONČIČ, R. (25.00%) - FRECEROVÁ, K. (25.00%) - BELAY, Girma (25.00%)]
[1]  GUILLAMÓN, E., GARCIA-LAFUENTE, A., LOZANO, M., DARRINGO, M., ROSTAGNO, M.A., VILLARES, A., MARTÍNEZ, J.A.-. Edible mushrooms: Role in the prevention of cardiovascular diseases . InFitoterapia, ISSN 0367-326X. 2010, 81, 7, s. 715-723.
[1]  GARCÍA-LAFUENTE, A., MORO, C., VILLARES, A., GUILLAMÓN, E., ROSTAGNO, M.A., D´ARRIGO, M., MARTÍNEZ, J.A. Mushrooms as a source of anti-inflammatory agents . In Am J Comm Psychol, ISSN 0091-0562. 2011, 48, 1-2, s. 125-141.
[1]  GARCÍA-LAFUENTE, A., MORO, C., VILLARES, A., GUILLAMÓN, E., ROSTAGNO, M.A., ARRIGO, M.D., MARTÍNEZ, J.A. Mushrooms as a source of anti-inflammatory agents . In Anti-Inflammatory Anti-Allergy Agents Med Chem, ISSN 1871-5230. 2010, 9, 2, s. 125-141.
[1]  KHAN, M.A., TANIA, M. Nutritional and Medicinal Importance of Pleurotus Mushrooms: An Overview. In Food Rev Int, ISSN 8755-9129. 2012, 28, 3, s. 313-329.

ADF      Možnosti využitia mlieka a mliečnych výrobkov v prevencii niektorých karcinómov - súčasné názory / Igo Kajaba, R. Šimončič, K. Frecerová, Irena Salkayová.
In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč.57, epc c.11 (2008), s. 466-471.
[KAJABA, Igo (25.00%) - ŠIMONČIČ, R. (25.00%) - FRECEROVÁ, K. (25.00%) - SALKAYOVÁ, Irena (25.00%)]

ADF      Séroprevalencia HCV infekcie a distribúcia genotypov u intravenóznych drogovo závislých jedincov v regióne západného Slovenska / František Gazdík, Katarína Gazdíková, Igo Kajaba, K. Laktos, I. Stankovič, Ján Kazár.
In: Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234. - Roč.16/30, epc c.10-12 (2006), s.275-278.
[GAZDÍK, František (16.67%) - GAZDÍKOVÁ, Katarína (16.67%) - KAJABA, Igo (16.67%) - LAKTOS, K. (16.67%) - STANKOVIČ, I. (16.67%) - KAZÁR, Ján (16.67%)]

ADF      Koncentrácie antioxidačných vitamínov vo vzťahu k výžive a fajčeniu / Martina Valachovičová , Marica Kudláčková, Igo Kajaba, Vladimír Urbánek, Viera Pauková.
In: Ateroskleróza. - Roč.10, epc c.3-4 (2007), s. 108-111.
[VALACHOVIČOVÁ , Martina (20.00%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (20.00%) - KAJABA, Igo (20.00%) - URBÁNEK, Vladimír (20.00%) - PAUKOVÁ, Viera (20.00%)]

ADF      Terapeutická účinnosť kombinovanej imunomodulačnej liečby pegylovaným interferónom alfa plus ribavirín u bývalých jedincov s drogovou závislosťou / František Gazdík, K. Laktiš, Katarína Gazdíková, M. Brix, Ľ. Okruhlica, K. Koncová, I. Stankovič, Igo Kajaba, Adrián Krátky.
In: Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234. - Roč.16/30, epc c.3-4 (2006), s. 107-110.
[GAZDÍK, František (11.11%) - LAKTIŠ, K. (11.11%) - GAZDÍKOVÁ, Katarína (11.11%) - BRIX, M. (11.11%) - OKRUHLICA, Ľ. (11.11%) - KONCOVÁ, K. (11.11%) - STANKOVIČ, I. (11.11%) - KAJABA, Igo (11.11%) - KRÁTKY, Adrián (11.11%)]

ADF      Je súčasná liečba chronickej hepatitídy C účinná ? / František Gazdík, K. Laktiš, Katarína Gazdíková, Ľ. Okruhlica, K. Koncová, I. Stankovič, Igo Kajaba, J. Šudová.
In: Čistý deň. - ISSN 1336-4243. - Roč.4, epc c.3 (2006), s. 30-31.
[GAZDÍK, František (12.50%) - LAKTIŠ, K. (12.50%) - GAZDÍKOVÁ, Katarína (12.50%) - OKRUHLICA, Ľ. (12.50%) - KONCOVÁ, K. (12.50%) - STANKOVIČ, I. (12.50%) - KAJABA, Igo (12.50%) - ŠUDOVÁ, J. (12.50%)]

ADF      Odporúčania pre optimálnu diagnostiku a liečbu dyslipoproteinémií u dospelých. "Lipidová konsenzus - 2" / K. Rašlová, Slavomíra Filipová, Z. Mikeš, I. Tkáč, J. Turay, V. Bada, A. Baráková, J. Daniška, A. Dukát, Anna Egnerová, L. Fabryová, Š. Farská, M. Hudečková, Igor Kajaba, P. Kolesár, J. Lietava, D. Pella, E. Rajecová, Igor Riečanský , V. Rus, M. Vozár.
In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč.3, epc c.1 (2003), s. 10-18.
[RAŠLOVÁ, K. (4.76%) - FILIPOVÁ, Slavomíra (4.76%) - MIKEŠ, Z. (4.76%) - TKÁČ, I. (4.76%) - TURAY, J. (4.76%) - BADA, V. (4.76%) - BARÁKOVÁ, A. (4.76%) - DANIŠKA, J. (4.76%) - DUKÁT, A. (4.76%) - EGNEROVÁ, Anna (4.76%) - FABRYOVÁ, L. (4.76%) - FARSKÁ, Š. (4.76%) - HUDEČKOVÁ, M. (4.76%) - KAJABA, Igor (4.76%) - KOLESÁR, P. (4.76%) - LIETAVA, J. (4.76%) - PELLA, D. (4.76%) - RAJECOVÁ, E. (4.76%) - RIEČANSKÝ , Igor (4.76%) - RUS, V. (4.76%) - VOZÁR, M. (4.76%)]
[2]  GAJDOŠ, M., KRIVOŠÍKOVÁ, Z. Rosuvastatín ako alternatíva podávania nedostatočne účinných statínov. Výsledky bežnej klinickej praxe. InKardiológia, ISSN 1210-0048. 2006, 15, 3, s. 127-133.
[4]  FUNIAK, S. Posúdenie (stratifikácia) rizika v prevencii kardiovaskulárnych ochorení (skórovací systém) - v zmysle európskych odporúčaní (Eur Heart J 2003). In Interná medicína, ISSN 1335-8359. 2006, 6, 6, s. 327, 329-331.
[1]  SCHRONER, Z., LAZÚROVÁ, I. Postihnutie kardiovaskulárneho sýstému u diabetikov so súčasne prítomnou poruchou funkcie štítnej žľazy. In Vnitř Lék, ISSN 0042-773X. 2006, 52, 11, s. 1069-1076.
[4]  ULIČIANSKY, V. Moderná liečba diabetes mellitus 2. typu. In Via Practica, ISSN 1336-4790. 2006, 3, Supl. 1, s. 5, 7, 9, 11.
[2]  GAJDOŠ, M., KRIVOŠÍKOVÁ, Z. Nízke dávkovania statínov sú hlavnou príčinou nedosahovania cieľových hodnôt cholesterolu u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. In Kardiológia, ISSN 1210-0048. 2006, 15, 4, s. 194-199.
[4]  ORAVEC, S. Identifikácia subpopulácií LDL triedy - aktuálny prínos v diagnostike porúch metabolizmu lipoproteínov a ochorení kardiovaskulárneho systému. In Medicina militaris Slovaca, ISSN 1335-5139. 2006, 8, 1, s. 32-34.
[4]  GAŠKO, R., KLÍMOVÁ, E. LDL-cholesterol 2005 - štúdia porovnania dvoch metód - neštandardné štatistické postupy. In Labor Diagn, ISSN 1335-2644. 2006, 11, 1-2, s. 41-44.
[4]  ŠIMONOVÁ, M., STANKO, P., FULMEKOVÁ, M. Možnosti sledovania efektivity farmakoterapie u pacientov s dyslipidémiou vo verejnej lekárni. InPharma J, ISSN 1335-0633. 2008, 18, 1, s. 15-18.
[4]  GAŠKO, R., BARLOVÁ, J., RAFFÁČ, Š., GELETKOVÁ, S. Apolipoproteín B v terapeutických guideleinoch členských štátov EÚ (systematický prehľad) a realita jeho indikovania v jednej fakultnej nemocnici. In Labor Diagn, ISSN 1335-2644. 2008, 13, 1-2, s. 50-54.
[4]  MECHÍROVÁ, V., PYTLIAK, M., VARGOVÁ, V. Dyslipidémie - úloha ošetrovateľstva pri ich komplexnom manažmente. In Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík, ISSN 1335-5090. 2008, 14, 4, s. 159-161.
[4]  LEHOCKÁ, Ľ., BUKOVINOVÁ, M., STANKO, P., FULMEKOVÁ, M. Possibilities of monitoring and increasing of compliance in patients with antihyperlipidemic treatment by a pharmacist. In Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. Bratislava : UK FF, 2006, s. 142-150. ISBN 80-223-2196-6.
[4]  LUKNÁROVÁ, N., OTRUBČÁK, P., KRUPOVÁ, S. Appearance frequency and pharmacotherapy of dislipoproteinemias within the practice of cardiologist. In Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. Bratislava : UK FF, 2006, s. 167-175. ISBN 80-223-2196-6.
[2]  KRIŠKA, M., LAŠŠÁN, Š., LAŠŠÁNOVÁ, M. Vývoj nových hypolipidemík a stratégií ich použitia. In Kardiológia, ISSN 1210-0048. 2007, 16, 6, s. 277-287.
[4]  KISSOVÁ, V. iesto a úloha diétnej liečby v komplexnom manažmente dyslipoproteinémií. In Via Practica, ISSN 1336-4790. 2009, 6, 9, s. 354-357.
[4]  PYTLIAK, M., ŠTEFKOVÁ, G., MECHÍROVÁ, V., BERNASOVSKÁ, K. Porovnanie parametrov lipidového statusu v kohorte košických medikov. InPodpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - IV. Martin : JLF UK, 2009, s. 248-252. ISBN 978-80-88866-64-0.
[4]  KÚDELOVÁ, A., LISÁK, V. Prevencia iktu v ADOS. In Sestra a lekár v praxi, ISSN 1335-9444. 2010, 9, 5-6, s. 35-37.
[4]  BALÁŽOVÁ, M., KUŽELOVÁ, M. Možnosti príspevku lekárnikov k prevencii a racionálnej farmkoterapii dyslipidémií. In Farm Obzor, ISSN 0014-8172. 2012, 81, 7-8, s. 174-177.

ADF      Uplatnenie nových odporúčaných výživových dávok (OVD) SR v rôznych systémoch spoločného stravovania / Igo Kajaba, V. Sniščák, F. Strmiska, L. Staruch.
In: Výživa a zdravie : časopis pre výživu a zdravý životný štýl. - ISSN 0042-9406. - Roč.45, epc c.4 (2000), s. 73-75.
[KAJABA, Igo (25.00%) - SNIŠČÁK, V. (25.00%) - STRMISKA, F. (25.00%) - STARUCH, L. (25.00%)]
[4]  FATRCOVÁ-ŠRÁMKOVÁ, K. Spoločné stravovanie. In J. Keresteš:Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 332-339. ISBN 978-80-88969-57-0.

ADF      Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo Slovenska (8. revízia OVD) / Igo Kajaba, R. Šimončič, E. Ginter.
In: Výživa a zdravie : časopis pre výživu a zdravý životný štýl. - ISSN 0042-9406. - Roč.44, epc c.2 (1999), s. 25-29.
[KAJABA, Igo (33.33%) - ŠIMONČIČ, R. (33.33%) - GINTER, E. (33.33%)]
[3]  FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K., CHLEBO, P., MRÁZOVÁ, J., KOLESÁROVÁ, A., SCHWARZOVÁ, M. Rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb vo výžive vybraného súboru dospelých osôb. In Výživa a zdraví 2010, celostátní konference s mezinárodní účastí Primární prevence chorob, teplice, ČR, 14. - 16. 10. 2010. s. 96-101.
[4]  FATRČOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K., A KOL. Odporúčané dávky živín. InZdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 21-29. ISBN 978-80-88969-57-0.
[4]  FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Potravinová banka dát. In Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011. ISBN 978-80-88969-57-0.
[4]  FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Výživa žien v gravidite a v laktácii. InVýživa a zdravie ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 794-804. ISBN 978-80-88969-57-0.
[4]  FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Výživa osôb produktívneho veku. In Výživa a zdravie ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 804-812. ISBN 978-80-88969-57-0.
[4]  FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Spoločné stravovanie. In J. Keresteš:Výživa a zdravie ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 332-339. ISBN 978-80-88969-57-0.
[4]  Odporúčané dávky živín a potravín. In zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011. ISBN 978-80-88969-57-0.
[1]  HERMOSO, M., TABACCHI, G., IGLESIA-ALTABA, I., BEL-SARRAT, S., MORENO-AZNAR, L.A., GARCIÁ-SANTOS, Y., (...), KOLETZKO, B. The nutritional requirements of infants. Towards EU alignment of reference values: the EURRECA network. In Maternal Child Nutr, ISSN 1740-8709. 2010, 6, S2, s. 55-83.
[1]  IGLESIA, I., DOETS, E.L., BEL-SERRAT, S., ROMÁN, B., HERMOSO, M., PEŇA QUINTANA, L., DEL ROSARIO, M., GARCIÁ-LIZARDO, M., (...), MORENO, L.A. The nutritional requirements of infants. Towards EU alignment of reference values: the EURRECA network. In Maternal Child Nutr, ISSN 1740-8709. 2010, 6, S2, s. 87-99.
[4]  HABÁNOVÁ, M. Nutričná epidemiológia. Nitra : SPU v Nitre, 2012, 159 s. ISBN 978-80-552-0872-5.
[4]  FATRČOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Výživa detí. In J. Keresteš: Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 781-793. ISBN 978-80-88969-57-0.

ADF      Alternatívna výživa v systémoch spoločného stravovania / Igo Kajaba, A. Kamasová.
In: Výživa a zdravie : časopis pre výživu a zdravý životný štýl. - ISSN 0042-9406. - Roč.43, epc c.4 (1998), s. 92-94.
[KAJABA, Igo (50.00%) - KAMASOVÁ, A. (50.00%)]
[4]  KERESTEŠ, J., A KOL. Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 997. ISBN 978-80-88969-57-0.

ADF      Nové aspekty zabezpečenia kvalitatívnych kritérií v spoločnom stravovaní / Igo Kajaba, A. Kamasová.
In: Výživa a zdravie : časopis pre výživu a zdravý životný štýl. - ISSN 0042-9406. - Roč.43, epc c.1 (2011), s. 10-12.
[KAJABA, Igo (50.00%) - KAMASOVÁ, A. (50.00%)]
[4]  FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Spoločné stravovanie. In J. Keresteš:Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 332-339. ISBN 978-80-88969-57-0.

ADF      Výživové aspekty spoločného stravovania / Igo Kajaba, A. Kamasová.
In: Výživa a zdravie : časopis pre výživu a zdravý životný štýl. - ISSN 0042-9406. - Roč.41, epc c.3 (1996), s. 92-94.
[KAJABA, Igo (50.00%) - KAMASOVÁ, A. (50.00%)]
[4]  FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Spoločné stravovanie. In J. Keresteš:Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 332-339. ISBN 978-80-88969-57-0.

ADF      Kvalitatívne znaky spoločného stravovania / Igo Kajaba, A. Kamasová.
In: Výživa a zdravie : časopis pre výživu a zdravý životný štýl. - ISSN 0042-9406. - Roč.40, epc c.6 (1995), s. 109-110.
[KAJABA, Igo (50.00%) - KAMASOVÁ, A. (50.00%)]
[4]  FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Spoločné stravovanie. In J. Keresteš:Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 332-339. ISBN 978-80-88969-57-0.

ADF      Zdravotné požiadavky na racionalizáciu výživy v základných typoch spoločného stravovania v SR / Igo Kajaba, A. Kamasová.
In: Výživa a zdravie : časopis pre výživu a zdravý životný štýl. - ISSN 0042-9406. - Roč.40, epc c.12 (1995), s. 262-263.
[KAJABA, Igo (50.00%) - KAMASOVÁ, A. (50.00%)]
[4]  FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Spoločné stravovanie. In J. Keresteš:Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 332-339. ISBN 978-80-88969-57-0.

ADF      Serum lipids in obese persons in a selected population in the Slovak Republik / Igor Beňo, Igo Kajaba.
In: Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248. - Roč.92, epc c.8 (1991), s. 410-414.
[BEŇO, Igor (50.00%) - KAJABA, Igo (50.00%)]

ADF      Odporúčané výživové dávky potravín pre obyvateľov ČSSR / Igo Kajaba, J. Budlovský, A. Dvorský , Ivan Hruškovič, et al.
In: Výživa a zdravie : časopis pre výživu a zdravý životný štýl. - ISSN 0042-9406. - Roč.34, epc c.7 (1989), s. 129-130.
[KAJABA, Igo (20.00%) - BUDLOVSKÝ, J. (20.00%) - DVORSKÝ , A. (20.00%) - HRUŠKOVIČ, Ivan (20.00%) - ET AL. (20.00%)]
[4]  KERESTEŠ, J. Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 293. ISBN 978-80-88969-57-0.

ADF      Epidemiologická štúdia rizikových metabolicko-nutričných faktorov aterogenézy a ich dynamika vo vybraných skupinách obyvateľstva Slovenska / Igo Kajaba.
In: Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248. - Roč.62, epc c.4 (1974), s. 477-488.
[KAJABA, Igo (100.00%)]
[4]  KERESTEŠ, J., A KOL. Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, 1040 s. ISBN 978-80-88969-57-0.

ADF      Výživové normy v spoločnom stravovaní / Igo Kajaba.
In: Výživa a zdravie : časopis pre výživu a zdravý životný štýl. - ISSN 0042-9406. - Roč.19, epc c.8 (1974), s. 176-177.
[KAJABA, Igo (100.00%)]

ADF      Klinickobiochemické parametre stavu výživy populačných vzoriek detí a dospelých / Igo Kajaba.
In: Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248. - Roč.51, epc c.1 (1969), s. 17-25.
[KAJABA, Igo (100.00%)]

ADN    vedecké práce v domácich  časopisoch registrovaných v databázach Scopus, WoS

ADN     Esenciálne funkcie cholesterolu - riziká jeho nízkeho množstva v organizme / E. Ginter, Igo Kajaba, Marián Šauša.
In: Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214. - Roč.62, epc c.1 (2013), s. 37-41.
[GINTER, E. (33.33%) - KAJABA, Igo (33.33%) - ŠAUŠA, Marián (33.33%)]

ADN     Pohľad na význam vybraných doplnkov výživy - poznatky o benefitnej úlohe karnozínu a koenzýmu Q10 / Igo Kajaba, M. Kučera, Viera Mongiellová, S. Raclavský, Csilla Mišľanová.
In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč.62, epc c.1 (2013), s. 30-38.
[KAJABA, Igo (20.00%) - KUČERA, M. (20.00%) - MONGIELLOVÁ, Viera (20.00%) - RACLAVSKÝ, S. (20.00%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (20.00%)]

ADN     Vývoj štandardu výživy a kardiovaskulárnych rizík obyvateľstva SR / Igo Kajaba, E. Ginter, Katarína Gazdíková (janeková), Marica Kudláčková.
In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč.62, epc c.1 (2013), s. 5-10.
[KAJABA, Igo (25.00%) - GINTER, E. (25.00%) - GAZDÍKOVÁ (JANEKOVÁ), Katarína (25.00%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (25.00%)]

ADN     Nové pohľady a smery vo výžive obyvateľstva / Igo Kajaba, Miroslav Šašinka.
In: Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214. - Roč.62, epc c.1 (2013), s. 3-4.
[KAJABA, Igo (50.00%) - ŠAŠINKA, Miroslav (50.00%)]

ADN     Nutričná štúdia u osôb s dominantnou konzumáciou rastlinnej potravy v porovnaní s bežnou populáciou / Vladimír Urbánek, Marica Kudláčková, Igo Kajaba, K. Babinská, Csilla Mišľanová, J. Príbojová, Martina Valachovičová .
In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč.62, epc c.1 (2013), s. 15-18.
[URBÁNEK, Vladimír (14.29%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (14.29%) - KAJABA, Igo (14.29%) - BABINSKÁ, K. (14.29%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (14.29%) - PRÍBOJOVÁ, J. (14.29%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (14.29%)]

AEC    Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

AEC     Pohľad na esenciálne funkcie cholesterolu a jeho fyziologickú potrebu[Celostátní konference s mezinárodní účastí] / Igo Kajaba, E. Ginter, J. Ševčík, V. Bzdúch, D. Behúlová, J. Hornová.
In: Výživa a zdraví 2012. Význam a rizika hlavních živin v primární prevenci nemoci, Teplice, ČR,  [Sborník referátů]. - Ústí nad Labem : Zdravotní ústav, 2012. - ISBN 978-80-904206-9-4. - S. 13-17.
[KAJABA, Igo (16.67%) - GINTER, E. (16.67%) - ŠEVČÍK, J. (16.67%) - BZDÚCH, V. (16.67%) - BEHÚLOVÁ, D. (16.67%) - HORNOVÁ, J. (16.67%)]

AEC     Manažment prevencie a liečby obezity u detí a mládeže / Igo Kajaba, J. Ševčík, P. Šíma, Martina Valachovičová , Vladimír Urbánek.
In: Celostátní konference s mezinárodní účastí pod záštitou prof. MUDr. J. Blahoše, předsedy ČLS JEP Výživa a zdraví 2011, Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc. na téma Primární prevence již od dětského věku, Teplice, ČR, 20. - 22. 9. 2011. - 2011. - S. 16-23.
[KAJABA, Igo (20.00%) - ŠEVČÍK, J. (20.00%) - ŠÍMA, P. (20.00%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (20.00%) - URBÁNEK, Vladimír (20.00%)]

AEC     Navrhované odporúčané výživové dávky pre deti a mládež športových a tanečných škôk a tried v SR / Igo Kajaba, J. Nováková, E. Ginter.
In: Celostátní konference s mezinárodní účastí pod záštitou prof.MUDr. J. Blahoše, předsedy ČLS JEP Výživa a zdraví 2011, Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc. na tému Primární prevence výživou již od dětského věku, Teplice, ČR, 20. - 22. 9. 2011. - 2011. - S. 40-42b.
[KAJABA, Igo (33.33%) - NOVÁKOVÁ, J. (33.33%) - GINTER, E. (33.33%)]

AEC     Možnosti aktivní prevence u civilizačních chorob / Igo Kajaba, J. Ševčík, S. Hrubý, Martina Valachovičová , Vladimír Urbánek, Irena Salkayová.
In: 976-80-904206Výživa a zdraví 2008 [Celostátní konference s mezinárodní účastí, Teplice, ČR, 16. - 18. 9. 2008]. - Ústí nad Labem : Zdravotní ústav, 2008. - ISBN 976-80-904206-0-1. - S. 20-33.
[KAJABA, Igo (16.67%) - ŠEVČÍK, J. (16.67%) - HRUBÝ, S. (16.67%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (16.67%) - URBÁNEK, Vladimír (16.67%) - SALKAYOVÁ, Irena (16.67%)]
[4]  FATRČOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Spotreba potravín a živín v SR. In J. Keresteš: Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 306-336. ISBN 978-80-88969-57-0.
[4]  HABÁNOVÁ, M. Nutričná epidemiológia. Nitra : SPU v Nitre, 2012, 159 s. ISBN 978-80-552-0872-5.

AEC     Wplyw odzywiania na stan zachorowaň na choroby cywilizacyjne w republice Slowackiej / K. Cejpek, A. Dandár, Igo Kajaba, J. Augustín.
In: VIII. Konferencja Naukowa z cyklu "Žywnošč XXI vieku" Žyvnosč a choroby cywilizacyjne, Kraków, Poľsko, 21. - 22. 6. 2007. - Kraków : Ministerstwo Nauki i Szkolnictva Wyžszego, 2007. - ISBN 978-83-924646-0-0. - S. 135.
[CEJPEK, K. (25.00%) - DANDÁR, A. (25.00%) - KAJABA, Igo (25.00%) - AUGUSTÍN, J. (25.00%)]

AEC     Možnosti intervencie vybranými nutričnými faktormi u populácie v prevencii aterosklerózy / Igor Kajaba, J. Ševčík, S. Hrubý, Martina Valachovičová , Vladimír Urbánek, Irena Salkayová.
In: Celostátní konference s mezinárodní účastí Výživa a zdraví 2007, Metody intervence výživou v podpoře zdraví, Teplice, ČR, 18. - 20. 9. 2007. - 2007. - 11 S.
[KAJABA, Igor (16.67%) - ŠEVČÍK, J. (16.67%) - HRUBÝ, S. (16.67%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (16.67%) - URBÁNEK, Vladimír (16.67%) - SALKAYOVÁ, Irena (16.67%)]
[4]  FATRČOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Spotreba potravín a  živín v SR. In J. Keresteš: Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 306-336. ISBN 978-80-88969-57-0.

AEC     Princípy diferencovanej výživy / Vladimír Urbánek, Igor Kajaba, Marica Kudláčková, Martina Valachovičová .
In: Celostátní konference s mezinárodní účastí Výživa a zdraví 2007, Metody intervence výživou v podpoře zdraví, Teplice, ČR, 18. - 20. 9. 2007. - 2007. - S. 148-152.
[URBÁNEK, Vladimír (25.00%) - KAJABA, Igor (25.00%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (25.00%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (25.00%)]

AEC     Stav výživy seniorov na Slovensku - hlavné princípy ich režimu stravovania / Igo Kajaba, Martina Valachovičová , Vladimír Urbánek, Irena Salkayová.
In: Výživa a zdraví 2005, Celostátní konference s mezinárodní účastí, Ústí nad Labem, ČR, 2005 [CD Sborník]. - Ústí nad Labem : Zdravotní ústav, 2005. - S. 1-12.
[KAJABA, Igo (25.00%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (25.00%) - URBÁNEK, Vladimír (25.00%) - SALKAYOVÁ, Irena (25.00%)]
[4]  FATRČOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. Výživa vo vyššom veku. In J. Keresteš:Zdravie a výživa ľudí. Bratislava : CAD Press, 2011, s. 822-834. ISBN 978-80-88969-57-0.

AEC     Komplexná metóda výskumu stavu výživy vybraných populačných skupín SR. / Igo Kajaba, V. Bzdúch, D. Behúlová, Adrián Krátky, Marta Staruchová.
In: Výživa a zdraví 2002. Teplice 2002, s. 66-75.
[KAJABA, Igo (20.00%) - BZDÚCH, V. (20.00%) - BEHÚLOVÁ, D. (20.00%) - KRÁTKY, Adrián (20.00%) - STARUCHOVÁ, Marta (20.00%)]

AEC     Komplexná metóda výskumu stavu výživy vybraných populačných skupín SR. / Igo Kajaba, V. Bzdúch, D. Behúlová, Adrián Krátky, Marta Staruchová.
In: Výživa a zdraví 2002. Teplice 2002, s. 66-75.
[KAJABA, Igo (20.00%) - BZDÚCH, V. (20.00%) - BEHÚLOVÁ, D. (20.00%) - KRÁTKY, Adrián (20.00%) - STARUCHOVÁ, Marta (20.00%)]

AEC     Le régime diététique dans l´atherosclérose / A. Bučko, Igo Kajaba.
In: Clinica Europea, Roma, Taliansko, 1969. - 1969. - S. 57-69.
[BUČKO, A. (50.00%) - KAJABA, Igo (50.00%)]

AEC     Nutritive Storungen bei ulzeroser Kolitis / I. Urbánek, Igo Kajaba.
In: Modern Gastroenterology. - Stuttgart : Schattauer F.K., 1969. - S. 975-976.
[URBÁNEK, I. (50.00%) - KAJABA, Igo (50.00%)]

AED    Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

AED     Možnosti korekcie frakcií sérových lipidov rastlinnými zložkami výživy[Recenzenti: doc. RNDr. R. Halko, PhD., MUDr. T. Málek, RNDr. V. Urbánek] / Igo Kajaba, Alexander Maďarič, Jana Kadrabová, Martina Valachovičová , Viera Pauková, Csilla Mišľanová, J. Príbojová.
In: "Výživa v prevencii ochorení", Bratislava, 29. 5. 2012 [Zborník vedeckých prác] : "Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík" ITMS kód projektu: 26240220022 dopyto-orientovaný projekt, termín realizácie projektu: 10/2009-05/2012. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2012. - ISBN 978-80-89352-65-4. - S. 33-42.
[KAJABA, Igo (14.29%) - MAĎARIČ, Alexander (14.29%) - KADRABOVÁ, Jana (14.29%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (14.29%) - PAUKOVÁ, Viera (14.29%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (14.29%) - PRÍBOJOVÁ, J. (14.29%)]

AED     Vývoj štandardu výživy a kardiometabolických rizík u obyvateľstva SR[Recenzenti: doc. RNDr. R. Halko, PhD., MUDr. T. Málek, RNDr. V. Urbánek] / Igo Kajaba, E. Ginter, Katarína Gazdíková, Marica Kudláčková, Viera Pauková.
In: "Výživa v prevencii ochorení", Bratislava, 29. 5. 2012 [Zborník vedeckých prác] : "Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík" ITMS kód projektu: 26240220022 dopyto-orientovaný projekt, termín realizácie projektu: 10/2009-05/2012. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2012. - ISBN 978-80-89352-65-4. - S. 62-72.
[KAJABA, Igo (20.00%) - GINTER, E. (20.00%) - GAZDÍKOVÁ, Katarína (20.00%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (20.00%) - PAUKOVÁ, Viera (20.00%)]

AED     Vývoj výživy a prevalencia obezity v priebehu 40 rokov v populácii Slovenska / Igo Kajaba, J. Nováková, Ľ. Ševčíková, J. Jurkovičová, Girma Belay.
In: Životné podmienky  a zdravie, Bratislava, 2012 [Zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2012. - ISBN 978-80-7159-211-2. - S. 141-150.
[KAJABA, Igo (20.00%) - NOVÁKOVÁ, J. (20.00%) - ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. (20.00%) - JURKOVIČOVÁ, J. (20.00%) - BELAY, Girma (20.00%)]

AED     Diéty a liečebná výživa / Igo Kajaba, Ľ. Skladaný, Viera Smetanová.
In: Internistická propedeutika / Hrušovský, Š. a kol. - Bratislava : Herba, 2012/2013. - ISBN 978-80-89171-72-9. - S. 636-647.
[KAJABA, Igo (33.33%) - SKLADANÝ, Ľ. (33.33%) - SMETANOVÁ, Viera (33.33%)]

AED     Zdravotné benefity a riziká u populácie s dominantnou konzumáciou rastlinnej potravy [Recenzenti: doc. RNDr. R. Halko, PhD., MUDr. T. Málek, RNDr. V. Urbánek] / Marica Kudláčková, Martina Valachovičová , Jana Kadrabová, Alexander Maďarič, Viera Spustová, P. Blažíček, Zora Krivošíková, Csilla Mišľanová, Viera Pauková, Igo Kajaba, K. Babinská, J. Príbojová.
In: "Výživa v prevencii ochorení", Bratislava, 29. 5. 2012 [Zborník vedeckých prác] : "Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík" ITMS kód projektu: 26240220022 dopyto-orientovaný projekt, termín realizácie projektu: 10/2009-05/2012. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2012. - ISBN 978-80-89352-65-4. - S. 3-8.
[KUDLÁČKOVÁ, Marica (8.33%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (8.33%) - KADRABOVÁ, Jana (8.33%) - MAĎARIČ, Alexander (8.33%) - SPUSTOVÁ, Viera (8.33%) - BLAŽÍČEK, P. (8.33%) - KRIVOŠÍKOVÁ, Zora (8.33%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (8.33%) - PAUKOVÁ, Viera (8.33%) - KAJABA, Igo (8.33%) - BABINSKÁ, K. (8.33%) - PRÍBOJOVÁ, J. (8.33%)]

AED     Vplyv výživy na oxidačné poškodenie lipidového profilu / Jana Maleková, Marica Kudláčková, Igo Kajaba, Csilla Mišľanová, Viera Pauková, Martina Valachovičová .
In: Životné podmienky  a zdravie, Bratislava 2012 [Zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2012. - ISBN 978-80-7159-211-2. - S. 169-173.
[MALEKOVÁ, Jana (16.67%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (16.67%) - KAJABA, Igo (16.67%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (16.67%) - PAUKOVÁ, Viera (16.67%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (16.67%)]

AED     Vplyv flavonoidov na zdravie človeka [Recenzenti: doc. RNDr. R. Halko, PhD., MUDr. T. Málek, RNDr. V. Urbánek] / Csilla Mišľanová, Alexander Maďarič, Jana Kadrabová, Marica Kudláčková, Martina Valachovičová , Igo Kajaba, J. Príbojová, Viera Pauková, Viera Spustová, P. Blažíček, M. Koreňovská.
In: "Výživa v prevencii ochorení", Bratislava, 29. 5. 2012 [Zborník vedeckých prác] : "Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík" ITMS kód projektu: 26240220022 dopyto-orientovaný projekt, termín realizácie projektu: 10/2009-05/2012. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2012. - ISBN 978-80-89352-65-4. - S. 14-19.
[MIŠĽANOVÁ, Csilla (9.09%) - MAĎARIČ, Alexander (9.09%) - KADRABOVÁ, Jana (9.09%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (9.09%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (9.09%) - KAJABA, Igo (9.09%) - PRÍBOJOVÁ, J. (9.09%) - PAUKOVÁ, Viera (9.09%) - SPUSTOVÁ, Viera (9.09%) - BLAŽÍČEK, P. (9.09%) - KOREŇOVSKÁ, M. (9.09%)]

AED     Vybrané kardiovaskulárne markery u vegetariánov a nevegetariánov[Recenzenti: doc. RNDr. R. Halko, PhD., MUDr. T. Málek, RNDr. V. Urbánek] / Martina Valachovičová , Marica Kudláčková, Jana Kadrabová, Viera Spustová, P. Blažíček, Csilla Mišľanová, Viera Pauková, J. Príbojová, Igo Kajaba, Alexander Maďarič.
In: "Výživa v prevencii ochorení", Bratislava, 29. 5. 2012 [Zborník vedeckých prác] : "Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík" ITMS kód projektu: 26240220022 dopyto-orientovaný projekt, termín realizácie projektu: 10/2009-05/2012. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2012. - ISBN 978-80-89352-65-4. - S. 9-13.
[VALACHOVIČOVÁ , Martina (10.00%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (10.00%) - KADRABOVÁ, Jana (10.00%) - SPUSTOVÁ, Viera (10.00%) - BLAŽÍČEK, P. (10.00%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (10.00%) - PAUKOVÁ, Viera (10.00%) - PRÍBOJOVÁ, J. (10.00%) - KAJABA, Igo (10.00%) - MAĎARIČ, Alexander (10.00%)]

AED     Individuálne rizikové faktorya genetická predispozícia k obezite na Slovensku [Ed. Jurkovičová, J., Štefánková, Z.] / Ladislava Wsólová, Juraj Gašparovič, Božena Smolková, Katarína Rašlová, Mária Dušinská, Katarína Volkovová, rec. K. Bernasovská, rec. Anna Egnerová, rec. Igo Kajaba.
In: Životné podmienky a zdravie [Zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva. - ISBN 978-80-7159-211-2. - S. 92-98.
[WSÓLOVÁ, Ladislava (16.67%) - GAŠPAROVIČ, Juraj (16.67%) - SMOLKOVÁ, Božena (16.67%) - RAŠLOVÁ, Katarína (16.67%) - DUŠINSKÁ, Mária (16.67%) - VOLKOVOVÁ, Katarína (16.67%) - BERNASOVSKÁ, K. (0.00%) - EGNEROVÁ, Anna (0.00%) - KAJABA, Igo (0.00%)]

AED     Secondhand smoke and its unfavourable association with maternal health in Slovakia [Recenzenti: Bernasovská, K., Egnerová, A., Kajaba, I.] / Ľ. Argalášová-sobotová, Ľ. Ševčíková, Y.H. Liu, A. Lesczynski, M. Šimko, P. Vargová, Igo Kajaba, Martina Valachovičová , J. Jurkovičová, Z. Štefániková, A. Kánovicsová, M. Weitzman.
In: Životné podmienky  a zdravie, 2011, Bratislava, 2011 [Zborník vedeckých prác] / Jurkovičová, J., Štefániková, Z. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2011. - ISBN 978-80-7159-208-2. - S. 92- 97.
[ARGALÁŠOVÁ-SOBOTOVÁ, Ľ. (8.33%) - ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. (8.33%) - LIU, Y.H. (8.33%) - LESCZYNSKI, A. (8.33%) - ŠIMKO, M. (8.33%) - VARGOVÁ, P. (8.33%) - KAJABA, Igo (8.33%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (8.33%) - JURKOVIČOVÁ, J. (8.33%) - ŠTEFÁNIKOVÁ, Z. (8.33%) - KÁNOVICSOVÁ, A. (8.33%) - WEITZMAN, M. (8.33%)]

AED     Mlieko - základná zložka výživy obyvateľstva / Igo Kajaba.
In: Zdravie a výživa ľudí / Keresteš, J. - Bratislava : CAD Press, 2011. - ISBN 978-80-88969-57-0. - S. 661-662.
[KAJABA, Igo (100.00%)]

AED     Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo SR / Igo Kajaba.
In: Zdravie a výživa ľudí / Keresteš, J. a kol. - Bratislava : CAD Press, 2011. - ISBN 978-80-88969-57-0. - S. 291-293 a s. 300-305.
[KAJABA, Igo (100.00%)]

AED     Problematika prevencie kardiometabolických rizík v populácii[Recenzenti: Bernasovská, K., Egnerová, A., Kajaba, I.] / Igo Kajaba, František Gazdík, Katarína Gazdíková, Martina Valachovičová , Ľ. Ševčíková, Ľ. Ághová.
In: Životné podmienky  a zdravie, 2011, Bratislava, 2011 [Zborník vedeckých prác] / Jurkovičová, J., Štefániková, Z. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2011. - ISBN 978-80-7159-208-2. - S. 115-124.
[KAJABA, Igo (16.67%) - GAZDÍK, František (16.67%) - GAZDÍKOVÁ, Katarína (16.67%) - VALACHOVIČOVÁ , Martina (16.67%) - ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. (16.67%) - ÁGHOVÁ, Ľ. (16.67%)]

AED     Návrh koncepcií a priorít aplikovaného výskumu v oblasti pôdohospodársko-potravinársko-medicínskeho zamerania / Igo Kajaba, E. Šturdík, L. Duchoňová.
In: Regionálne disparity v ekonomickom a sociálnom prostredí slovenského vidieka, Nitra, 2011 [Zborník č. 69]. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2011. - ISBN 978-80-89162-46-8. - S. 1-5.
[KAJABA, Igo (33.33%) - ŠTURDÍK, E. (33.33%) - DUCHOŇOVÁ, L. (33.33%)]

AED     Vybrané markery kardiovaskulárneho rizika v dospelej populácii v podmienkach troch nutričných režimov [Recenzenti: Bernasovská, K., Egnerová, A., Kajaba, I.] / Martina Valachovičová , Marica Kudláčková, Alexander Maďarič, Igo Kajaba, Jana Kadrabová, Csilla Mišľanová, Viera Spustová, Zuzana Hudecová, Viera Pauková.
In: Životné podmienky  a zdravie, 2011, Bratislava, 2011 [Zborník vedeckých prác] / Jurkovičová, J., Štefániková, Z. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2011. - ISBN 978-80-7159-208-2. - S. 260-263.
[VALACHOVIČOVÁ , Martina (11.11%) - KUDLÁČKOVÁ, Marica (11.11%) - MAĎARIČ, Alexander (11.11%) - KAJABA, Igo (11.11%) - KADRABOVÁ, Jana (11.11%) - MIŠĽANOVÁ, Csilla (11.11%) - SPUSTOVÁ, Viera (11.11%) - HUDECOVÁ, Zuzana (11.11%) - PAUKOVÁ, Viera (11.11%)]

AED     Možnosti prevencie nekontagióznych chorôb mliečnou komoditou / Igo Kajaba, František Gazdík, Katarína Gazdíková, Ľ. Ševčíková, Ľ. Ághová, Martina Valachovičová , Irena Salkayová.
In: Životné podmienky  a zdravie [Zborník vedeckých prác] / Jurkovičová, J., Štefániková, Z. - Bratislava : ÚVZ SR, 2010. - ISBN 978-80-7159-176-4. - S. 109-119.
[KAJABA, Igo (14.29%) - GAZDÍK, František (14.29%) - GAZDÍKOVÁ, Katarína (14.29%) - ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. (14.29%) - ÁGHOVÁ, Ľ. (14.29%) - VALACHOVIČOVÁ , M

DOKTOR
Doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.

Expert v oblasti nutrície a klinickej výživy, samostatný vedecký pracovník, poradca a lekár.


Chcete sa niečo opýtať?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.


Najdete nás i na MALL.SK

  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore