Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Rozumiem

MUDr. Iveta Vaverková, MPH

Pracuje 15 rokov ako všeobecná lekárka pre dospelých. Okrem ambulantnej praxe, sa aktívne zapája do činnosti odbornej spoločnosti nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Je spoluautorkou a lektorkou programov pre ďalšie vzdelávanie všeobecných lekárov. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach. Jej ambulancia je výučbovým pracoviskom pre postgraduálne vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo.

Vzdelanie:

Univerzita J.A.Komenského, Lekárska fakulta – všeobecné lekárstvo, Bratislava
- atestácia Vnútorné lekárstvo I.stupňa
- atestácia Všeobecné lekárstvo I.stupňa
- CEDH Homeopatia
- atestácia Všeobecné lekárstvo podľa zákona č. 576/2004 Z.z. (euroatestácia)
- špecializácia v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of public health

Téma špecializačnej práce: Primárna zdravotná starostlivosť v EÚ – porovnanie

2012 – 2014 – Dvojročný výcvik v profesijných zručnostiach, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku

Prax a odborná činnosť:

2014 doteraz – viceprezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska
2014 doteraz – národný zástupca SR v EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medcine – učiteľ všeobecného lekárstva
2012 -2013 – viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
2012 -2014 – členka EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine – učiteľ všeobecného lekárstva
2010 – 2012 – prezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
2002 - doteraz - všeobecný lekár pre dospelých, odborný zástupca, konateľ – ambulancia všeobecného lekára, MED-ADULT s.r.o, Bratislava

Pedagogická činnosť:

2014 doteraz – Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK,Bratislava – externý lektor aktívna účasť na pedagogickom procese v rámci pregraduálneho vzdelávania (prednášková činnosť- medici 5. ročníka)
2012 doteraz – členka EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine – učiteľ všeobecného lekárstva

Prednášková, publikačná a vedecká činnosť:

2015 – Monografia (lístkovnica) – Autorka 1kapitoly. Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Vydavateľ: Josef Raabe, s.r.o., Bratislava, 2015. ISBN 978-80-8140-176-3
2015 - Medzinárodná štúdia, spoluatorka. Rurik I et al., Early and Menopausal Weight Gain and its Relationship with the Development of Diabetes and Hypertensio, Exp Clin Endocrinol Diabetes 2015; 123:1–9
2014 - Monografia – Autorka 1 kapitoly. Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Vydavateľ: Josef Raabe, s.r.o., Bratislava, 2014. ISBN 978-80-8140-167-1
2014 – Monografia –Autorka 1 kapitoly. Vybrané kapitoly zo všeobecného lekárstva pre študentov medicíny. Vydavateľ: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta,
Bratislava.2014. ISBN 978-80-225-89553-28-0
2012 –2016 – členka redakčnej rady časopisu Via Practica
2009 - doteraz – prednášková činnosť v zahraničí a na Slovensku na kongresoch a konferenciách so zameraním na všeobecné lekárstvo
2009 - doteraz – publikačná činnosť v domácich a zahraničných odborných periodikách

DOKTORKA
MUDr. Iveta Vaverková, MPH

V rokoch 2002 -2004 absolvovala a úspešne ukončila štúdium homeopatie CEDH, v rokoch 2012-2014 absolvovala výcvik v Libereckom institutu pro psychoterapii a psychosomatiku. V minulosti sa venovala aj EAV diagnostike. Získala certifikát na prácu s prístrojom KARDiVAR – na analýzu variability srdcového rytmu. Vo svojej praxi uprednostňuje celostný prístup k pacientovi.


Chcete sa niečo opýtať?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.


Najdete nás i na MALL.SK

  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore