Seniori
…užívajte si život v každom veku

Karnozín sa v posledných rokoch stáva základnou látkou programu predĺženia života, ktorá je schopná obnoviť funkčnosť buniek, čím spomaľuje proces starnutia a udržiava organizmus v dobrej psychickej i fyzickej kondícii.

 
 

Starnutie je špecifický, nezvratný a neopakovateľný biologický proces. Prejavuje sa na úrovni biologickej, psychickej i sociálnej. Kvalitu starnutia ovplyvňuje do značnej miery zdravotný stav. Vekom podmienené zmeny v stave zdravia zasahujú do všetkých systémov tela.

Úloha karnozínu bola skúmaná pri rôznych ochoreniach spojených s vyšším vekom.

Keďže karnozín zlepšuje prietok krvi mnohými orgánmi, predpokladá sa aj jeho dôležitá úloha pri dostatočnom zásobovaní svalu kyslíkom a inými živinami. Vďaka lepšiemu „vyživeniu“ sa znižuje nástup svalovej slabosti, stuhnutosti a atrofie, zlepšuje sa aj nervový prenos (keďže pôsobí aj ako neurotransmiter), čo v konečnom dôsledku vedie k oddialeniu chorobných zmien, ktoré sprevádzajú svalové ochorenia.

Azda najviac sa však diskutuje o pozitívnom vplyve karnozínu v súvislosti s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.

Alzheimerova choroba je široko najobávanejšie a najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci zistili, že pacienti s touto chorobou majú nižšie hladiny karnozínu v mozgu a mozgovomiechovom moku, ako rovnako starí dospelí. Dôležitá úloha karnozínu pri prevencii tohto ochorenia spočíva v tom, že zabraňuje deštruktívnemu účinku oxidovaných chemických látok, ako je napríklad malondialdehyd (MDA), ktoré spôsobujú smrť buniek v mozgu a vyvolávajú tak neurodegeneratívne poruchy, ako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Alzheimerova choroba je výsledkom rôznych príčin, z ktorých prakticky všetky majú nejakú súvislosť s funkciou karnozínu v mozgu. Karnozín jednoducho zastavuje proces deformácie bielkovín a napomáha spomaleniu procesu Alzheimerovej choroby a ďalších typov demencie, ako aj miernych porúch vnímania.

Odborníci sa dnes zhodujú v tom, že Parkinsonovu chorobu spôsobuje oxidačný stres, vyvolaný voľnými radikálmi, ktoré útočia na mozog. Karnozín je fyziologický a 100 % prírodný superantioxidant, ktorý chráni mozgové bunky pred poškodením.

  • prospešné účinky na kardiovaskulárne ochorenia a zvýšenie sily sťahov srdcového svalu
  • znižovanie hladiny leptínu, ktorý je v krvi obéznych niekoľkonásobne vyšší
  • ochranné a regeneračné účinky pri podpornej liečbe kĺbových či svalových ochorení
  • prevencia vzniku a neutralizácia voľných radikálov
  • dôležitá úloha pri dostatočnom zásobovaní svalu kyslíkom a inými živinami
  • spomalenie procesu Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby
  • znižovanie rizika rozvoja diabetických komplikácií