VARICARD –⁠ Analýza variability srdcového rytmu

Chcem viac informácií

Meranie variability srdcového rytmu

Samotné meranie prebieha veľmi jednoducho. Prístroj VARICARD má štyri snímacie štipce, ktoré vám pripnú na končatiny, a vašou jedinou úlohou je sedieť v pokoji päť minút. Sedíte v pohodlnom kresle a na Vaše končatiny sú pripevnené 4 farebné časti prístroja, ktoré zaznamenajú signály vysielané zo srdca v priebehu piatich minút. Jedinou podmienkou je vydržať nehybne sedieť. Nemusíte mať však obavy, celé vyšetrenie je bezbolestné a bez akýchkoľvek vonkajších stimulov prístroja Varicard. Po ukončení merania získate analýzu stavu Vášho organizmu, pani doktorka vám vysvetlí získané informácie z vyšetrenia (hodnotenie funkčného stavu, regulačného systému, EKG, Kardiointervalogram, a iné) a navrhne vám prípadné odporúčania.

Kto sú zákazníci CARNOMED-u?

Po mojom vyšetrení mi odpovedala pani doktorka: „Sú to všetci tí, zdraví či chorí, ktorým nie je ich zdravotný stav ľahostajný a chcú sa dozvedieť viac."

Našimi zákazníkmi sú:

 • detičky, ktoré majú problém: s koncentráciou, s poruchami učenia alebo aj deti so špecifickými diagnózami (napr. autisti)
 • chorí ľudia, ktorí chcú zlepšiť efektivitu svojej liečby
 • zdraví ľudia, ktorí chcú poznať svoj stresový index a všímajú si na sebe zmeny, a to dlhodobého, či krátkodobého charakteru spojené s psychickou záťažou organizmu
 • športovci, ktorým záleží na ich výkone, nakopnutí svalov a správnej regenerácii
 • seniori, ktorí chcú byť vitálni aj pokročilom veku
 • ľudia so syndrómom či neschopnosťou znášať samotný stres

 Čo vyšetrením získate?

Možnosť vyšetrenia prístrojom Varicard nám dáva šancu, aby sme sa zamysleli nad vlastným zdravotným stavom. Konzultácia s lekárkou nám ukáže možnosti ako svoje zdravie zlepšiť. Získate maximum informácií o riadiacich systémoch vášho tela a stave energetických rezerv. V konzultácii Vám poskytneme tiež odporúčania k prípadnej liečbe, či iným vyšetreniam pre odhalenie Vašej skutočnej diagnózy. Urobte práve Vy krok k poznaniu Vášho organizmu a predíďte tak možným prípadným chorobám. Okrem toho budete poznať:

 • samotné pomenovanie problému v riadení organizmu, nie však diagnostiku konkrétneho ochorenia
 • identifikáciu rizík smerujúcich k rozvoju zdravotných ťažkostí už v prvopočiatkoch, alebo dokonca pred ich objavením sa

 Analýza autonómnej nervovej sústavy

Komplexnú činnosť ľudského organizmu reguluje a riadi centrálny nervový systém (CNS), ktorý je funkčne nadradený všetkým orgánom tela. Spracúva a vyhodnocuje informácie z vonkajšieho aj vnútorného prostredia a na základe týchto informácií vypracováva reakcie a zadáva pokyny kompetentným orgánom.

Jednu časť  nervového systému je možné ovplyvniť vedome (napr. pohyb končatín, dýchanie, žmurknutie, prežúvanie, vyprázdňovanie, ...), druhá časť nie je pod kontrolou vedomia. To znamená, že nie je riadená vôľou. Práve táto časť sa nazýva autonómny nervový systém (ANS), ktorý ovplyvňuje funkcie vnútorných orgánov, a zabezpečuje ich stabilitu.

ANS tvoria dve hlavné zložky, a to sympatický a parasympatický nervový systém. Oba systémy ovládajú väčšinu vnútorných orgánov avšak prostredníctvom protikladných mechanizmov. Kým jeden je obrazne povedané nervom života, druhý je nazývaný nervom pokoja.

Sympatikus - aktivuje organizmus k výkonu, nastaví pohotovosť a pripraví ho na útok, útek alebo mimoriadnu námahu. V týchto okamihoch dokáže akoby zablokovať pre organizmus "nepotrebné" činnosti (napr. trávenie v čase stresu).

Parasympatikus - stará sa o pokoj, šetrenie sa a oddych. Tlmí všeobecné funkcie orgánov a privádza ich k regenerácii a tvorbe rezerv, tým posilňuje organizmus ako taký. Aktivita parasympatika navodzuje stav uvoľnenia a pokoja (napr. po prijatí stravy).

Vďaka protichodným účinkom týchto dvoch nervových systémov je možné jemné ovládanie činnosti orgánov. Vyváženosť aktivít oboch systémov predstavuje pre organizmus reálnu úsporu energie. Na základe toho dokáže telo fungovať presnejšie, efektívnejšie a lepšie sa vyrovnáva s fyzickou či psychickou záťažou. Schopnosť adaptácie na nepredvídateľné situácie je na najvyššom stupni v prípade optimálnej rovnováhy sympatika a parasympatika.

Štandardná medicína delí ľudí do dvoch základných skupín – na zdravých a chorých na základe toho, či majú alebo nemajú príznaky ochorenia. Hoci prisudzuje veľký význam prevencii (predchádzaniu) chorobných stavov, v praxi zväčša rieši už rozvinuté zdravotné ťažkosti. Pretože sme si vedomí skutočnosti, že hranica medzi zdravým a chorým človekom je veľmi krehká, je potrebné, aby sa aj zdraví ľudia zaoberali rizikami, negatívne vplývajúcimi na fungovanie ich riadiacich systémov, a bola im poskytnutá možnosť spoznať svoje skutočné kapacity riadiaceho systému (nervového, hormonálneho i imunitného) a tým predchádzať vzniku chorôb. Len pri vzájomnej  komunikácii a súhre tohto zložitého systému je možné správne fungovanie celého organizmu. Pokiaľ spolupráca a komunikácia systémov zlyháva, je len otázkou času, kedy sa táto skutočnosť prejaví  vo forme závažného ochorenia.

Spoločnosť carnomed s.r.o. si vybrala zo širokej ponuky prístrojov taký, ktorý jedinečným spôsobom dokáže v číselných hodnotách vyjadriť dynamiku komunikácie riadiacich systémov organizmu a ich možné funkčné rezervy, alebo naopak, ich vyčerpanosť.

 

Aká je cena za analýzu merania?

Cena prvej analýzy pre dospelú osobu je 40 €. Prípadné kontrolné meranie stojí 30€.
Cena prvej analýzy pre dieťa stojí 30 €. Prípadné kontrolné meranie dieťaťa stojí 20€.

 

Po samotnom vyšetrení môžete využiť špeciálnu ponuku na nákup našich sólo produktov s mimoriadnou zľavou - 18%!  

 

Najbližšie voľné termíny


 

 

Pokyny pred meraním

Je potrebné, aby ste:

 • neprijali žiadnu stravu minimálne 2 hodiny
 • nepili kávu minimálne 2 hodiny
 • nefajčili minimálne 1 hodinu
 • necvičili
 • aspoň 15 minút pobudli v kľudovom režime v príjemnom prostredí našej čakárne

40-minútová návšteva je rozdelená na časť merania, ktorá nepresiahne 10 minút a časť zameranú na konzultáciu a poradenstvo.

 


Chcete sa niečo opýtať?

Telefonicky:

0914 336 337

E-mailom:

info@carnomed.sk

alebo pomocou nasledujúceho formulára:

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.