Tím CarnoMed, s. r. o.

Staráme sa o Vás

Vzniku spoločnosti CarnoMed, s. r. o. predchádzala dlhá história. História skupiny zaujímavých ľudí, ktorí objavili niečo, čo ich natoľko upútalo, že sa rozhodli rozposlať to aj do sveta! Niečo, čo ich ohúrilo natoľko, že sa rozhodli spojiť svoje sily a využiť všetky dostupné prostriedky na to, aby s tým oslovili širokú verejnosť.

DOKTORKA
MUDr. Andrea Gebhardtová, PhD.

Je odborníčkou v oblasti anestéziológie a resuscitácie, s viac ako 20 ročnými skúsenosťami. Jej hlavným zameraním je intenzívna medicína.

V rámci vedeckej činnosti participovala na niekoľkých medzinárodných štúdiách, je philosophiae doctor v odbore chirurgia. Má niekoľkoročné pedagogické skúsenosti. Každoročne je aktívnym prednášateľom na národných kongresoch a iných vzdelávacích a pracovných podujatiach.  

čítať viac

DOKTOR
Doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.

Expert v oblasti nutrície a klinickej výživy, samostatný vedecký pracovník, poradca a lekár. Je vedúcim pracovníkom nutričného skríningu, poskytovateľom expertíznej činnosti pre potreby centrálnych inštitúcií riadenia výživovej a potravinovej politiky Slovenska. Je uznávaným pedagógom, klinikom a odborným garantom tímu lekárov v ambulancii CarnoMed, s.r.o..

čítať viac

DOKTORKA
MUDr. Iveta Vaverková, MPH

Pracuje 15 rokov ako všeobecná lekárka pre dospelých.

V minulosti sa venovala aj EAV diagnostike. Získala certifikát na prácu s prístrojom KARDiVAR – na analýzu variability srdcového rytmu. Vo svojej praxi uprednostňuje celostný prístup k pacientovi.

čítať viac


Ing. Manon Genčíková

Narodená v Martine, vyrastala a študovala v Bratislave. V roku 2006 sa jej narodil syn Ilja, ktorému bolo diagnostikovaná PAS - pervazívna vývinová porucha. Hľadanie riešení doviedlo Manon k MUDr.Kučerovi. Následne sa podielala na vzniku spoločnosti CarnoMed, s.r.o. a v súčasnosti zdieľa svoje skúsenosti s ďalšími ľuďmi.

Branislav Genčík

Je otcom Ilju. Po tom, ako videl účinky karnozínu na vlastné oči, rozhodol sa založiť spoločnosť CarnoMed, s.r.o. a pomôcť tak aj iným.

 

MVDr. Gabriel Miksa

Obchodný riaditeľ spoločnosti CarnoMed, s.r.o.. Má dlhoročné skúsenosti obchodníka a manažéra z oblasti poľnohospodárstva, farmaceutického priemyslu, koučingu a konzultačného biznisu.

 

 

Ing. Aida Kajabová

Vedúca zákazníckeho centra CarnoMed, s.r.o.
Má dlhoročné skúsenosti z bankovníctva, ako finančný špecialista pre veľké projekty. Od r. 2015 zodpovedá za manažovanie centra, komunikáciu s klientami a koordinuje finančnú správu spoločnosti s participáciou na kontrolnej činnosti. 

Mgr. Veronika Hodasová

Vyštudovala Katolícku univerzitu v Ružomberku, odbor ošetrovateľstvo. Od roku 2008 pracuje v Bratislave, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Je veľmi šikovná v práci s detskými pacientami.

 

Mgr.Marianna Jániová

Zdravotná sestra so špecializáciou z anestéziológie a intenzívnej medicíny. Má viacročnú prax v intenzívnej medicíne a pooperačnej starostlivosti o pacientov. Má príjemné a priateľské vystupovanie, čo oceňujú naši detskí pacienti a aj ich rodičia.
Aktívne sa zúčastňuje kongresov a aktivít zameraných na kontinuálne vzdelávanie sestier.

 

Mgr. Iveta Fárová

Iveta vyštudovala psychológiu. Už počas štúdia ju zaujímal vplyv stresu a súčasného životného štýlu na organizmus a jeho fungovanie. Vďaka tomu sa zoznámila s MUDr. Kučerom a pod jeho vedením absolvovala zaškolenie na lekárskom prístroji KARDiVAR. V súčastnosti sa pripravuje na atestáciu z klinickej psychológie.

 

Marta Švigárová

Zabezpečuje kontakt a komunikáciu so zákazníkmi. Marta je spoľahlivá a má vynikajúce organizačné schopnosti a profesionálny, ľudský prístup.


  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore