Tím CarnoMed, s. r. o.

Staráme sa o Vás

Vzniku spoločnosti CarnoMed, s. r. o. predchádzala dlhá história. História skupiny zaujímavých ľudí, ktorí objavili niečo, čo ich natoľko upútalo, že sa rozhodli rozposlať to aj do sveta! Niečo, čo ich ohúrilo natoľko, že sa rozhodli spojiť svoje sily a využiť všetky dostupné prostriedky na to, aby s tým oslovili širokú verejnosť.

MUDr. Peter Lukáč, MPH

Začínal ako internista s atestáciou. Od r.1996 do 2012 pracoval ako chirurg v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb,a.s. na Klinike srdcovej chirurgie. Bol pri zavedení novej operačnej techniky implantácie mechanickej podpory srdca, bol zakladateľom a prezidentom 1.nadácie srdcovej chirurgie, zakladateľ Spoločnosti robotickej chirurgie na Slovensku a jej prvý predseda. V rokoch 2016 až 2018 bol riaditeľom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Už siedmy rok sa venuje aplikácii umelej inteligencie v medicíne a práci s CME/Eri ako expert na Komplexnú medicínsku expertízu. Dlhodobo sa tiež venuje skúmaniu účinkov karnozínu.

MUDr. Iveta Malíková, MPH

Pracuje 15 rokov ako všeobecná lekárka pre dospelých.

V minulosti sa venovala aj EAV diagnostike. Získala certifikát na prácu s prístrojom VARICARD – na analýzu variability srdcového rytmu. Vo svojej praxi uprednostňuje celostný prístup k pacientovi.

čítať viac

doc.et doc.MUDr. Eliška Kubíková, PhD.,MPH

Prodekanka Lekárskej fakulty UK, prednostka Anatomického ústavu LF UK, chirurgička, od r. 2005 docentka Anatomického ústavu LF UK (od r. 2009 prednostka ústavu), od r. 2011 prodekanka LF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Vedecko-výskumná činnosť: chirurgia, anatómia. Viac ako 120 vedeckých a odborných publikácií, citácií doma i v zahraničí, je spoluautorkou šiestich monografií, vysokoškolských skrípt, kompletnej odbornej výtvarnej dokumentácie v dvoch monografiách.

Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Slovenskej anatomickej spoločnosti a čestnou členkou Maďarskej anatomickej spoločnosti.

Absolútna Slovenka roka 2013, uvedená v British encyklopédii a v encyklopédii WHO is WHO v Slovenskej republike.


Ing. Manon Genčíková

Narodená v Martine, vyrastala a študovala v Bratislave. V roku 2006 sa jej narodil syn Ilja, ktorému bolo diagnostikovaná PAS - pervazívna vývinová porucha. Hľadanie riešení doviedlo Manon k MUDr.Kučerovi. Následne sa podielala na vzniku spoločnosti CarnoMed, s.r.o. a v súčasnosti zdieľa svoje skúsenosti s ďalšími ľuďmi.

Branislav Genčík

Je otcom Ilju. Po tom, ako videl účinky karnozínu na vlastné oči, rozhodol sa založiť spoločnosť CarnoMed, s.r.o. a pomôcť tak aj iným.

 

Mgr. Andrea Zabáková

Manažérka zákazníckeho centra spoločnosti CarnoMed, s.r.o. 
Má niekoľkoročné skúsenosti na pozícii obchodnej manažérky v Slovenskej a Českej republike. Zabezpečuje logistiku zákazníckeho centra, kontakt a komunikáciu so zákazníkmi.

Mgr. Ľudmila Balúchová

Zákaznícke centrum

Zabezpečuje kontakt a komunikáciu so zákazníkmi, vybavuje objednávky a reklamácie.

Mária Karpatová

Zákaznícke centrum

Zabezpečuje kontakt a komunikáciu so zákazníkmi, vybavuje objednávky a reklamácie.

Mgr. Irena Čierňavová

Operátorka zákazníckeho centra

Zabezpečuje telefonickú komunikáciu so zákazníkmi, eviduje požiadavky volajúcich, prijíma objednávky a poskytuje všeobecné informácie.