Karnozín a depresia

Kombinovaná liečba L-karnozínom pri veľkej depresívnej poruchekarnozín a depresia

Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia

Prof. Alan Hipkis – Anglický vedec a profesor na Astonskej univerzite  v Birminghame, realizoval rozsiahly výskum zameraný na terapeutické účinky karnozínu. V r. 2015 publikoval štúdiu, na základe ktorej má karnozín veľký potenciál v liečbe depresie vďaka jeho antistresovým účinkom, podpore metabolizmu kortizolu a schopnosti zachovať dĺžku telomér (koncová časť eukaryotických chromozómov). (1)

Na základe svojho výskumu prišiel k záveru, že ak je karnozín podávaný ako výživový doplnok, je schopný pozitívne ovplyvňovať správanie u ľudí trpiacich depresiou. Podporil tým myšlienku, že je potrebné skúmať terapeutický potenciál karnozínu v liečbe depresie a post-traumatickej poruchy.

Vzhľadom na zistenie, že karnozín ovplyvňuje glutamátový systém (1, 2), bola v roku 2020 publikovaná v časopise Journal of Affective Disorders (Impact Factor: 3.892) štúdia zameraná na použitie karnozínu ako podpornej liečby pri liečbe veľkej depresívnej poruchy (3). Štúdia bola uskutočnená spôsobom, že 58 pacientov s MDD (DSM- V) a Hamilton depression Rating Scale (HAM- D) skóre ≥ 19 boli náhodne vybraní tak, aby dostávali buď 400 mg dvakrát denne L- karnozín alebo placebo okrem citalopramu (maximálna dávka 40 mg/deň) počas šiestich týždňov v randomizovanej dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdii.

V tejto štúdii sme sa snažili vyhodnotiť účinnosť a znášanlivosť kombinovanej liečby L- karnozínom pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD). Pacienti boli hodnotení pomocou HAM-D stupnice na začiatku liečby a 2., 4. Bezpečnosť a účinosť L-karnozínu sa hodnotila na depresívnych príznakoch pacientov s veľkou depresívnou poruchou a zdá sa, že liečba L-karnozínom je dobre tolerovaná bez závažnej nežiaducej udalosti.

Výsledky sú veľmi sľubné!

1. štatisticky významné bolo zlepšenie v karnozínovej skupine – pacienti reagovali citlivejšie na liečbu a bola dosiahnutá vyššia miera remisie (zlepšenia choroby)

2. skóre HDRS sa významne zlepšilo v skupine s karnozínom pri každom hodnotení – po 2, 4, 6 týždňoch

Účinky sa hodnotili pomocou Hamiltonovej stupnice depresie (HDRS), ktorá je najbežnejšie používanou stupnicou na hodnotenie závažnosti symptómov depresie (depresívna nálada, pocit viny, samovražedné úmysly, somatická úzkosť, nespavosť, somatické gastrointestinálne príznaky, retardácia, psychická úzkosť, genitálne príznaky, hypochondria, strata telesnej hmotnosti, nepokoj, uzavretie).

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, plnú neistoty a napätia je viac ako isté, že duševné zdravie ľudí utrpí celosvetovo. Sme presvedčení, že aj tento druh výživového doplnku môže mať význam pre naše blaho a duševné zdravie.Zdroj Informácií:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4567213/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27040711/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32063564/ 
https://bmjopen.bmj.com/content/10/9/e040620.abstract

L-Carnosine combination therapy for major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial - ScienceDirect

References:

(1) Hipkiss, A.R., 2015. Possible benefit of dietary carnosine towards depressive disorders. Aging and disease, 6(5), p.300._
(2) Ouyang, L., Tian, Y., Bao, Y., Xu, H., Cheng, J., Wang, B., Shen,Y., Chen, Z. and Lyu, J., 2016. Carnosine decreased neuronal cell death through targeting glutamate system and astrocyte mitochondrial bioenergetics in cultured neuron/astrocyte exposed to OGD/recovery. Brain research bulletin, 124, pp.76-84._
(3) Araminia, B., Shalbafan, M., Mortezaei, A., Shirazi, E., Ghaffari, S., Sahebolzamani, E., Mortazavi, S.H., Shariati, B., Ardebili, M.E., Aqamolaei, A. and Naderi, S., 2020. L-Carnosinecombination therapy for major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of Affective Disorders, 267, pp.131-136._
(4) Jia, R., Ayling, K., Chalder, T., Massey, A., Broadbent, E., Coupland, C. and Vedhara, K., 2020. Mental health in the UK during the COVID-19 pandemic: cross-sectional analyses from a community cohort study. BMJ open, 10(9), p.e040620.


14.01.2021


Čítaj Viac: Karnozín EXTRA~ Depresia

 

 

Video kanál
Videá o našich produktoch
Video

Pre tých ktorým sa nechce čítať náš blog,
je tu sekcia video

Pozerať


Napíšte nám

Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s našimi produktami alebo máte pre nás zaujímavú tému pre náš blog?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.