Karnozín a poruchy autistického spektra

Mám záujem

Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývojové poruchy charakterizované ťažkosťami v sociálnej interakcii, komunikačnými problémami a tendenciou zapájať sa do opakovaného správania. 

Symptómy a ich závažnosť sa však v týchto troch kľúčových oblastiach značne líšia. Súhrnne môžu viesť k relatívne miernym výzvam na závažnejšie symptómy, ako keď opakované správanie a nedostatok hovoreného jazyka zasahujú do každodenného života. Bolo to celkom vzrušujúce, keď doktor Michael Chez, neurológ, zverejnil výsledky liečby autistických porúch (autizmus a Aspergerov syndróm). Od roku 2001 liečil karnozínom takmer 1 000 autistických detí. Na základe tejto štúdie Dr. Chez navrhol, že karnozín môže zlepšiť neurologické funkcie. Zistil, že v 80 % až 90 % prípadov sa stav výrazne zlepšil už po 8 týždňoch od začiatku liečby (Chez et al, 2002). Doktor Chez tvrdí, že karnozín pôsobí vo frontálnych častiach mozgu, kde sa jeho účinky spájajú s účinkami neurotransmiterov pôsobiacich v hlbokých častiach mozgu. Vynikajúce výsledky tejto liečby potvrdili rodičia autistických detí už po týždni od začiatku liečby.

Zlepšenie bolo pozorované v komunikácii, správaní a sociálnom kontakte. Liečba dyslektikov lekárom Chazom tiež ukázala zlepšenie, hlavne v čítaní a úrovni pozornosti. Okrem správ o liečbe 1 000 autistických detí vykonal doktor Chez dvojito zaslepený výskum s 31 autistickými deťmi s podobnými výsledkami. Dvojito zaslepená štúdia znamená, že nebolo známe, ktoré deti dostali doplnok a ktoré placebo. Deti, ktoré dostávali placebo, nepriniesli žiadne zisky. Podával im 800 mg čistého L-karnozínu denne a neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky (Chez et al, 2002). 

Podávanie karnozínu malo za následok preukázateľné zlepšenie autistického správania, ako aj zvýšenie porozumenia jazyka, ktoré dosiahlo štatistickú významnosť. 

Hoci mechanizmus účinku tohto dipeptidu nie je dobre známy, predpokladá sa, že pôsobí tak, že moduluje neurotransmisiu a ovplyvňuje prenos kovových iónov zinku a medi v entorinálnom kortexe. L-karnozín môže zvyšovať neurologickú funkciu alebo pôsobiť ako neuroprotektívny peptid. 

• Nedostatok spánku je častým nálezom u autistických detí. Nasledujúca klinická štúdia skúmala účinky L-karnozínu na poruchy spánku u autistických detí. Do štúdie bolo zaradených 43 detí (vo veku 4-16 rokov), ktoré boli sledované prostredníctvom štandardizovaných dotazníkov počas 2 mesiacov. Po tomto období sa výsledky porovnali so skupinou s placebom a dospelo sa k záveru, že L-karnozín je účinný pri zlepšovaní porúch spánku, najmä dĺžky spánku a parasomnie (Mehrazad-Saber, Kheirouri a Noorazar, 2018).

Risperidón je jedným z obmedzene schválených liekov na liečbu hyperaktivity, podráždenosti a agresivity u detí s poruchami autistického spektra (PAS). Vedci z Teheránu (Irán) prišli na nápad preskúmať, či pridanie L-karnozínu k liečbe risperidónom môže zlepšiť správanie detí s PAS. Účastníci štúdie – 70 detí s PAS (4-12 rokov) dostávali buď risperidón + placebo alebo risperidón + L-karnozín a ich stav bol hodnotený pomocou štandardizovanej škály ABC-C. Po 10 týždňoch boli výsledky oboch študijných skupín porovnané a ukázali, že L-karnozín okrem risperidónu môže zlepšiť symptómy hyperaktivity pri PAS (Hajizadeh-Zaker, Ghajar, Mesgarpour, Afarideh, Mohammadi & Akhondzadeh, 2018). 

• Poruchy autistického spektra sú často spojené s metabolickými poruchami. Bolo dokázané, že deti s PAS majú zvyčajne nevyváženú črevnú mikroflóru a zmenené metabolity vrátane karnozínu, ktorý je pri tejto poruche výrazne znížený (Ming, Stein, Barnes, Rhodes & Guo, 2012; Zaki, Abdel-Al & Al-Sawi, 2017 ) 

• Markery oxidačného stresu sú pri PAS zvýšené, čo naznačuje poruchu mitochondriálneho fungovania. Karnozín je silný antioxidant, ktorý výrazne zlepšuje správanie pri PAS (McGinnis, 2004). 

• Prítomnosť baktérií Clostridium v čreve detí s PAS je dobre zdokumentovaná. Clostridium difficile produkuje kyselinu propiónovú (PA), ktorá spôsobuje vážne neurologické problémy vrátane sociálneho poškodenia, opakovaného správania a obsedantno-kompulzívneho správania. Táto štúdia demonštruje vynikajúci účinok karnozínu, ktorý vyvoláva 300 % a 350 % zotavenie mozgu intoxikovaného PA (El-Ansary, Shaker, El-Gezeery & Al-Ayadhi, 2013). • Podobne táto štúdia predpokladala, že kyselina propiónová (PA) interferuje s neurotransmitermi v mozgu PAS. Keď sa karnozín podával spolu s PA, mal tendenciu obnoviť zmenené hladiny neurotransmiterov na takmer normálnu úroveň (El-Ansary, Shaker, Siddiqi & Al-Ayadhi, 2013). 

• Autizmus sa často vyskytuje súčasne s epilepsiou a záchvatmi. Zdá sa, že L-karnozín je dobre tolerovaný a má potenciál zlepšiť symptómy PAS aj záchvaty, takže môže byť sľubnou terapiou pre jedincov s PAS a záchvatmi (Frye et al, 2013).

 • Vedci predpokladali, že imunologická funkcia je pri PAS zmenená. L-karnozín môže byť potenciálnym a sľubným činidlom pri PAS, modulujúcim imunitnú funkciu. Priaznivé účinky L-karnozínu na symptómy PAS možno pripísať imunomodulačným, antioxidačným, glutamátergickým a NMDA- a GABA-modulačným aktivitám (Marchezan, dos Santos, Deckmann & dos Santos Riesgo, 2018). Referencie: Chez, M. G., Buchanan, C. P., Aimonovitch, M. C., Becker, M., Schaefer, K., Black, C., & Komen, J. (2002). Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia suplementácie L-karnozínom u detí s poruchami autistického spektra. Časopis detskej neurológie, 17(11), 833–837. 

https://doi.org/10.1177/08830738020170111501 El-Ansary, A., Shaker, G. H., El-Gezeery, A. R., & Al-Ayadhi, L. (2013). Neurotoxický účinok črevnej bakteriálnej nerovnováhy vyvolanej klindamycínom a perorálne podávanej kyseliny propiónovej na poškodenie DNA hodnotené kométovým testom: ochranná sila karnozínu a karnitínu. Črevné patogény, 5(1), 9. El-Ansary, A., Shaker, G., Siddiqi, N. J., & Al-Ayadhi, L. Y. (2013). Možné zlepšujúce účinky antioxidantov na neurotoxicitu vyvolanú kyselinou propiónovou / klindamycínom u sýrskych škrečkov. Črevné patogény, 5(1), 32. Frye, R. E., Rossignol, D., Casanova, M. F., Martin, V., Brown, G., Edelson, S. M., ... & Hardy, P. (2013). Prehľad tradičných a nových spôsobov liečby záchvatov pri poruche autistického spektra: zistenia zo systematického prehľadu a panelu odborníkov. Hranice vo verejnom zdravotníctve, 1, 31. Hajizadeh-Zaker, R., Ghajar, A., Mesgarpour, B., Afarideh, M., Mohammadi, M. R., & Akhondzadeh, S. (2018). l-karnozín ako doplnková terapia k risperidónu u detí s autistickou poruchou: Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 28(1), 74–81. https://doi.org/10.1089/cap.2017.0026 Marchezan, J., dos Santos, E. G. A. W., Deckmann, I., & dos Santos Riesgo, R. (2018). Imunologická dysfunkcia pri poruche autistického spektra: Potenciálny cieľ terapie. Neuroimunomodulácia, 25(5-6), 300-319. McGinnis W. R. (2004). Oxidačný stres pri autizme. Alternatívne terapie v zdravotníctve a medicíne, 10(6), 22–92. Mehrazad‐Saber, Z., Kheirouri, S., & Noorazar, S. G. (2018). Účinky suplementácie l-karnozínom na poruchy spánku a závažnosť ochorenia u autistických detí: randomizovaná, kontrolovaná klinická štúdia. Základná a klinická farmakológia a toxikológia, 123(1), 72-77. Ming, X., Stein, T. P., Barnes, V., Rhodes, N., & Guo, L. (2012). Metabolické poruchy pri poruchách autistického spektra: metabolomická štúdia. Journal of proteome research, 11(12), 5856–5862. https://doi.org/10.1021/pr300910n Zaki, M. M., Abdel-Al, H., & Al-Sawi, M. (2017). 

 

https://www.carnomed.sk/produkty/karnozin-extra.htm 

https://www.carnomed.sk/produkty/karnozin-extra-pure-and-strong.htm 

https://www.carnomed.sk/produkty/karnozin-extra-60.htm 


03.08.2023


Čítaj Viac:

 

 

Video kanál
Videá o našich produktoch
Video

Pre tých ktorým sa nechce čítať náš blog,
je tu sekcia video

Pozerať


Napíšte nám

Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s našimi produktami alebo máte pre nás zaujímavú tému pre náš blog?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.