Účinná látka proti mentalnym ťažkostiam? Áno!

Ako budovať mentálnu odolnosť dnes? Karnozín môže byť odpoveďou.

Situácia po pandémií COVID-19 predstavuje zložitý sociálne-psychologický kontext, ktorý odkryl rôznorodé reakcie a rozvrstvenie populácie v reálnom čase. Táto udalosť sa stala katalyzátorom pre rôzne prejavy mentálnej odolnosti, pričom jednotlivci rôzne vnímali a spracovávali stresové podnety spojené s pandémiou, či vojnovým konfliktom na východ od našich hraníc alebo zhoršené sociálno - ekonomické pomery ľudí.

V kontexte psychologického rozdelenia môžeme identifikovať skupiny, ktoré prejavili výraznú mentálnu odolnosť, schopnosť prispôsobiť sa a udržať psychickú pohodu výzvam spojenými s neistotou a strachom. Na druhej strane, niektorí ľudia prejavili zvýšenú zraniteľnosť a citlivosť voči stresu, čo mohlo viesť k rôznym prejavom úzkosti, depresie a iným psychickým poruchám.

Výzvy spojené s pandémiou, vojnou a ťažkými ekonomickými kladú na psychickú odolnosť jednotlivcov nesmierne nároky. Zvyšovanie a zlepšovanie mentálnej odolnosti môže byť kľúčové pre zachovanie duševného zdravia v týchto náročných situáciách.

1. V prvom rade je dôležité budovať sociálnu podporu prostredníctvom medziľudských vzťahov a komunikácie. Udržiavanie kontaktu s blízkymi, diskutovanie o pocitoch a vyjadrovanie emocionálnej podpory môže pomôcť zvládnuť stres a úzkosť spojené s neistotou. V súvislosti so zvýšeným stresom a strachom je nevyhnutné zdôrazniť, že tieto emócie sú prirodzenými reakciami na neistotu. Vytváranie kognitívnej flexibility a schopnosti adaptácie je kľúčovým prvkom zvyšovania mentálnej odolnosti. Psychoterapeutické intervencie, zamerané na kognitívno-behaviorálnu terapiu a ďalšie metódy, môžu poskytnúť rámec pre efektívne riešenie stresových podnetov.

2. Objavením veľkého potenciálu karnozínu, jeho prínos pre psychické zdravie vyžaduje osobitnú pozornosť. Štúdie indikujú jeho neuroprotektívny a antioxidačný vplyv, na ľudský mozog, známe sú predovšetkým jeho prínosy v oblasti zlepšenia kognitvnych funkcií, zlepšenie sústredenia a preventívne schopnosti v oblasti neurodegeneratívnych diagnóz ako demencia, Parkinsonova chorova či Alzheimer.

V procese zvyšovania mentálnej odolnosti môže mať karnozín prospešné účinky v kombinácii s vyváženou stravou a životným štýlom. Avšak je dôležité pripomenúť, že žiadna látka nie je univerzálnym riešením a komplexný prístup, ktorý zahŕňa sociálnu podporu, psychologickú pomoc a zdravý životný štýl, je kľúčový pre udržanie mentálnej pohody v ťažkých časoch.

Karnozín, tiež známy pod mnohými inými názvami vrátane L-karnosínu a n-acetylkarnosínu, sa považuje za dipeptid.

Čo je to dipeptid?

Jednoduchá definícia dipeptidu je organická zlúčenina odvodená z dvoch aminokyselín. Karnozín sa syntetizuje v kostrovom svalstve z aminokyselín histidínu a beta-alanínu. Takže telo vytvára karnozín a dá sa získať aj prostredníctvom stravy.

Schopnosť beta-alanínu zvýšiť odolnosť voči stresu umožňuje ďalší zdravotný prínos - vyváženú náladu.

Ukázalo sa, že suplementácia beta-alanínom podporuje vyváženejšiu náladu, pokojné nervy a zmierňuje príležitostnú každodennú úzkosť.

Suplementácia beta-alanínom zvyšuje neurotrofíny alebo proteíny, ktoré ovplyvňujú prežitie, vývoj a funkciu neurónov. Inými slovami, beta-alanín stimuluje telo, aby sa bránilo pred negatívnymi účinkami stresu.

V kontexte nádeje a optimizmu môžu aj techniky hĺbkovej relaxácie ponúknuť spôsob na uvoľňovanie negatívnych emócií a posilňovanie vnútornej rovnováhy. Nezabúdajte však, že ani karnozín nie je univerzálnym "liekom" na všetky problémy s duševným zdravím. Avšak ak máte vážne problémy vyhľadajte odbornú pomoc od lekára alebo psychológa. A Karnozín Extra môže byť jedným z nástrojov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť túto stabilitu a odolnosť.

Karnozín ľudí spája a prináša radosť do života

Zdroje:
Potenciál karnozínu pri poruchách súvisiacich s mozgom: komplexný prehľad súčasných dôkazov - PMC (nih.gov)
Ako beta-alanín ovplyvňuje stres | CarnoSyn® Beta-Alanín
Výhody karnozínu, vedľajšie účinky, použitie, interakcie a ďalšie - Dr. Axe (draxe.com)


29.01.2024


Čítaj Viac:

 

 

Video kanál
Videá o našich produktoch
Video

Pre tých ktorým sa nechce čítať náš blog,
je tu sekcia video

Pozerať


Napíšte nám

Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s našimi produktami alebo máte pre nás zaujímavú tému pre náš blog?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.