Mozog
…aby mozog správne fungoval

Karnozín je všestranný neuroprotektant (látka chrániaca nervové bunky). Zabraňuje deštruktívnemu účinku oxidovaných chemických látok, ako je napríklad malondialdehyd (MDA), ktoré spôsobujú smrť buniek v mozgu a vyvolávajú tak neurodegeneratívne poruchy.

 
 

Hyperaktivita, porucha pozornosti, dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia.

V súčasnosti sa stále častejšie stretáváme s týmito pojmami, ktoré sa dotýkajú hlavne školstva, detských psychológov, špeciálnych pedagógov a samozrejme aj rodičov, ktorí majú doma dieťa trpiace takouto poruchou.
Sú to problémy s čítaním, písaním, počítaním, nedostatok organizačných či jazykových schopností. Vyskytujú sa skôr v kombinácii, než izolovane.

Mnohí rodičia si tieto problémy uvedomia až po upozornení pedagóga, ktorý odporučí dieťaťu vyšetrenie v pedagogicko-psychologickej poradni. Čím skôr dieťa takéto vyšetrenie absolvuje a čím skôr rodičia pochopia a uznajú biologickú podstatu spomínaných prejavov dieťaťa, tým väčšia je šanca na nápravu. Všetky uvedené príznaky totiž poukazujú na poruchy prameniace z oslabenia nervového systému, napríklad voľnými radikálmi.

Karnozín ako významný antioxidant a neuropeptid stabilizuje a chráni bunkové membrány pred všetkými reaktívnymi formami kyslíka, zabraňuje rozvoju oxidačného stresu a zastavuje proces deformácie bielkovín. Špecifický je v tom, že je aktívny aj vtedy, keď sa voľným radikálom podarí dostať do tkanív. Tie potom vytvárajú nebezpečné zlúčeniny, ako sú lipidové peroxidy a sekundárne produkty, ktoré karnozín, na rozdiel od iných antioxidantov, je schopný likvidovať.

Viaceré štúdie uvádzajú, že kovy ako meď, železo, kadmium, ortuť, olovo sa zúčastňujú na tvorbe voľných radikálov, čo môže mať za následok poškodenie DNA, peroxidáciu lipidov, zníženú dostupnosť proteínov s tiolovými skupinami a ďalšie. Karnozín Extra chráni pred toxickými vplyvmi ťažkých kovov, je schopný chelátovať – odbúravať tieto kovy z tela.

Kvalita pozornosti u nás všetkých, nielen u detí, je závislá na koordinácii mnohých častí mozgu. Toto je dôvod, prečo je pozornosť ľahko zraniteľná a citlivá na najrôznejšie záťažové vplyvy – ruchy z okolia, únava, stres, choroby (alergie a trvalé užívanie liekov).

info@carnomed.sk

0914 336 337

Kúpiť

 

  • univerzálna a mnohostranná antioxidačná aktivita
  • ochrana pred toxickými vplyvmi ťažkých kovov – schopnosť chelátovať (odbúravať) z tela ťažké kovy
  • zlepšovanie schopnosti logického myslenia, pamäte, ako aj priestorového vnímania
  • pozitívny vplyv pri eliminácii hyperaktivity, impulzivity a porúch učenia
  • zlepšovanie času reakcie, ako aj celkovej rýchlosti a presnosti spracovania dát v mozgu
  • multifunkčná ochrana bielkovín a fosfolipidov a zabraňovanie (prírodnou cestou) procesom glykácie