S poľutovaním vám oznamujeme, že MUDr. Andrea Gebhardtová, PhD. ukončila spoluprácu s našou spoločnosťou.

Odborníčka v oblasti anestéziológie a resuscitácie, s viac ako 20 ročnými skúsenosťami. Jej hlavným zameraním je anesteziológia a intenzívna medicína.

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Gebhardtova A. -  Vavrinec P. -  Vavrincova-Yaghi D. -  Seelen M. -  Dobisova A. - Flassikova Z. -  Cikova A. -  Henning RH. - Yaghi A.
A case of severe chlorite poisoning successfully treated with early administration of methylene blue, renal replacement therapy, and red blood cell transfusion: case report.
Medicine (Baltimore). 2014 Aug;93(9):e60. doi: 10.1097/MD.0000000000000060.
PMID: 25144325

Vincent JL - Marshall JC - Namendys-Silva SA -  François B, Martin-Loeches I - Lipman J - Reinhart K, - Antonelli M -  Pickkers P - Njimi H - Jimenez E - Sakr Y; ICON investigators. Gebhardtova A.
Assessment of the worldwide burden of critical illness: the intensive care over nations (ICON) audit.Lancet Respir Med. 2014 May;2(5):380-6. doi: 10.1016/S2213-2600(14)70061-X. Epub 2014 Apr 14.
PMID: 24740011

Pearse RM - Moreno RP - Bauer P - Pelosi P - Metnitz P - Spies C -Vallet B - Vincent JL - Hoeft A - Rhodes A; European Surgical Outcomes Study (EuSOS) group for the Trials groups of the European Society of Intensive Care Medicine and the European Society of Anaesthesiology. Gebhardtova A Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study. Lancet. 2012 Sep 22;380(9847):1059-65. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61148-9.
PMID: 22998715 

Van Zaane B -  van Klei WA - Buhre WF - Bauer P - Boerma EC - Hoeft A - Metnitz P - Moreno RP - Pearse R - Pelosi P - Sander M - Vallet B - Pettilä V - Vincent JL - Rhodes A; European Surgical Outcomes Study (EuSOS) group for the Trials groups of the European Society of Intensive Care Medicine and the European Society of Anaesthesiology. Gebhardtova A
Nonelective surgery at night and in-hospital mortality: Prospective observational data from the European Surgical Outcomes Study.
Eur J Anaesthesiol. 2015 Jul;32(7):477-85. doi: 10.1097/EJA.0000000000000256.
PMID:26001104

Sakr Y -  Alhussami I -  Nanchal R -  Wunderink RG - Pellis T - Wittebole X - Martin-Loeches I - François B - Leone M - Vincent JL; Intensive Care Over Nations Investigators. Gebhardtova A.
Being Overweight Is Associated With Greater Survival in ICU Patients: Results From the Intensive Care Over Nations Audit.
Crit Care Med. 2015 Dec;43(12):2623-32. doi: 10.1097/CCM.0000000000001310.
PMID: 26427591 

Vedecké práce v domácich recenzovaných  časopisoch:

Gebhardtová – Yaghi – Koutun: Aktuálny pohľad na tekutinovú resuscitáciu pacienta s polytraumou.  Úrazová a intenzívna medicína. 1/2010 Ročník 4, č. 1 - s. 40 – 43. ISSN 1337-0820 

Gebhardtová  A. – Yaghi A. – Číková A. – Homoľová Z. –  Koutun J. – Huťan M. Krvácanie pri traume – update. Úrazová a intenzívna medicína. 1/ marec 2011 Ročník 6,  č. 1  - s. 30 – 33. ISSN 1337-0820

Číková A.  – Yaghi A. – Gebhardtová A. – Malá A. – Koutun J.– Huťan M. FLAAARDS Flu A associated ARDS. Úrazová a intenzívna medicína. 1/ marec 2011, Ročník 6, č. 1  - s. 26 – 29.  ISSN 1339-0155 . ISSN 1337-0820

Číková – Flassíková – Gebhardtová – Michalov – Koutun – Yaghi:   ARDS – nová definícia. Anestéziol. intenzívna med, 2013, Roč. 2, č. 2 -  s. 55-57.  ISSN 1339-0155

Flassiková – Číková – Gebhardtová – Michalov – Koutun – Yaghi: Perioperačná starostlivosť o pacienta s implantovaným kardiostimulátorom alebo kardioverter defibrilátorom. Anestéziol. intenzívna med, 2013, Roč. 2, č. 1 -  s. 13-16.  ISSN 1339-0155 

Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch:

Gebhardtová A. - Yaghi A. – Mráz P.: Damage control surgery. 13. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác .Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne. 2006.

Gebhardtová A. - Yaghi A. - Koutun J. : Albumín a trauma hlavy. 17. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác .Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne. 2010. -

Gebhardtová – Yaghi – Číková – Hanuljaková – Koutun: Tekutiny prvých 12 hodín. 18. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác. Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne.  2011. - s. 265 – 269

Yaghi – Číková – Katlovská – Gebhardtová – Koutun: ARDS – prvých 12 hodín. 18. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác . Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne.  2011. - s. 152- 157

Gebhardtová – Hanuljaková – Yaghi – Číková – Andrejčáková -  Koutun:  Albumín u kriticky chorých pacientov. 19. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác .Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne.  2012. - s. 204 -207

Číková – Dobišová – Yaghi – Gebhardtová – Andrejčáková – Koutun: ARDS – definícia. 19. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác .Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne.  2012. - s. 260 – 264

Homoľová - Dobišová – Gebhardtová – Číková – Flassiková – Koutun – Yaghi: Pľúcna embólia, kazuistika. 20. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác .Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne.  2013. - s. 136 – 139

Martonová – Dobišová – Gebhardtová -  Číková – Flassiková – Koutun – Yaghi: Prokalcitonin na ICU – marker bakteriálnej sepsy? 20. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác .Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne.  2013. - s. 207 – 212

Michalov – Gebhardtová - Číková – Flassikova – Yaghi – Koutun: Možnosti terapeutického ovplyvnenia mikrocirkulácie v septickom šoku. 20. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác .Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne.  2013. - s. 140 – 147

Martonová – Dobišová – Číková – Flassiková – Gebhardtová – Koutun – Yaghi: Lišba cystickej fibrózy. 21. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác .Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne.  2014. - s. 42 – 49

Číková – Dobišová – Flassiková – Gebhardtová – Koutun – Yaghi: Hypotermia alebo normotermia po kardiopulmonálnej resuscitácií? 21. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác .Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne.  2014. - s. 147 – 157

Martonová A., Homoľová Z., Koutun J., Gebhardtová A., Číková A., Flassíková Z., Yaghi A. (Bratislava): VAP - VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA . 22. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác .Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne.  2015. - s. 259 - 268

Dobišová A., Homoľová Z., Koutun J., Gebhardtová A., Číková A., Flassíková Z., Yaghi A.(Bratislava): Vírusové pneumónie na ICU . 22. kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác .Novinky v anesteziológii a intenzívnej medicíne.  2015. - s. 275 - 283

Abstrakty v rezenzovaných zahraničných zborníkoch:

Huťan, M. - Rashidi, Y. - Zelenák, J. - Rybár, J. - Gebhardtová, A. - Yaghi, Y. - Koutun, J. Intenzívna starostlivosť a spolupráca v liečbe ťažkej nekrotizujúcej pankreatitídy.  Hojení ran : nezávislý, recenzovaný časopis . společný sjezd českých a slovenských chirurgů : VII. český chirurgický sjezd : V. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie : IV. interaktivní kongres hojení ran: 19. - 20. řijna 2010, Brno : sborník abstrakt. - Roč. 4, supl. 1 (2010), s. 17-18 ISSN 1802-6400

Prednášky na národných kongresoch s medzinárodnou účasťou:

Gebhardtová A. - Yaghi A. -  Koutun J. (KAIM LFUK Bratislava): Damage control surgery. V. Cyrilometodský deň Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava. 2005

Gebhardtová A. - Yaghi A. -  Koutun J. (KAIM LFUK Bratislava): Ideálna tekutinová resuscitácia u pacienta s polytraumou . CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA 2009

Gebhardtová A., Yaghi A., Číková A., Koutun J. (KAIM Bratislava Ružinov): Krvácania u traumy – súčasný stav . CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA 2010

Číková A., Yaghi A., Gebhardtová A., Koutun J. (KAIM Bratislava Ružinov): Flu A asociovaný ARDS. CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA 2010

Gebhardtová A., Martonová A., Yaghi A., Koutun J. (KAIM UNB Ružinov): Negatívna bilancia tekutín u kriticky chorých - update . CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA 2011

Hanuljaková S., Homoľová Z., Gebhardová A., Yaghi A., Koutun J. (KAIM UNB Ružinov): Manažment hypovitaminózy D u kriticky chorých. CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA 2011

Dobišová A., Homoľová Z., Yaghi A., Číková A., Gebhardtová A. (Bratislava KAIM Ružinov): Cerebrálna oximetria INVOS .  CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA 2012

Fuchsová H., Gadomská K., Yaghi A., Gebhardtová A., Číková A., Koutun J., (Bratislava KAIM Ružinov): Teplota na ICU . CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA 2012

Gebhardtová A., Fuchsová H., Yaghi A., Koutun J. (KAIM Ružinov): Manažment krvácanie a koagulopatie u závažnej traumy európske odporúčania 2013. CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA 2013

Gebhardtová A., Yaghi A., Martonová A., Koutun J. (UN Ružinov Bratislava): Hemostatická resuscitácia u traumatického pacienta. CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA 2014

Gebhardtová A., Yaghi A. (UN Ružinov Bratislava): Akútne renálne poškodenie na ICU. CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE BRATISLAVA 2015

Prehľad citácií

Citácie evidované v databáze WOS (SCI)

Gebhardtova A. -  Vavrinec P. -  Vavrincova-Yaghi D. -  Seelen M. -  Dobisova A. - Flassikova Z. -  Cikova A. -  Henning RH. - Yaghi A. A case of severe chlorite poisoning successfully treated with early administration of methylene blue, renal replacement therapy, and red blood cell transfusion: case report. Medicine (Baltimore). 2014 Aug;93(9):e60.

1. Bernardo, EO.-Matos, RI.-Dawood, T. et al. Maternal cautopyreiophagia as a rare cause of  neonatal hemolysis: a case report.  Pediatrics, 2015 March; 135(3): E726-E729
Pearse RM - Moreno RP - Bauer P - Pelosi P - Metnitz P - Spies C -Vallet B - Vincent JL - Hoeft A - Rhodes A; European Surgical Outcomes Study (EuSOS) group for the Trials groups of the European Society of Intensive Care Medicine and the European Society of Anaesthesiology. Gebhardtova A. Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study. Lancet. 2012 Sep 22;380(9847):1059-65.

196 citácií

Vincent JL - Marshall JC - Namendys-Silva SA -  François B, Martin-Loeches I - Lipman J - Reinhart K, - Antonelli M -  Pickkers P - Njimi H - Jimenez E - Sakr Y; ICON investigators. Gebhardtova A. Assessment of the worldwide burden of critical illness: the intensive care over nations (ICON) audit. Lancet Respir Med. 2014 May;2(5):380-6.

32 citácií

Van Zaane B -  van Klei WA - Buhre WF - Bauer P - Boerma EC - Hoeft A - Metnitz P - Moreno RP - Pearse R - Pelosi P - Sander M - Vallet B - Pettilä V - Vincent JL - Rhodes A; European Surgical Outcomes Study (EuSOS) group for the Trials groups of the European Society of Intensive Care Medicine and the European Society of Anaesthesiology. Gebhardtova A. Nonelective surgery at night and in-hospital mortality: Prospective observational data from the European Surgical Outcomes Study. Eur J Anaesthesiol. 2015 Jul;32(7):477-85.

1. Conti,D.-Ballo,P-Boccalini,R. et al. Predictors of early postoperative troponin increase after noncardiac surgery: a pilot study in a real-world population admitted to recovery room. BJA, 2015 Dec; 115 (6):945-946

Sakr Y -  Alhussami I -  Nanchal R -  Wunderink RG - Pellis T - Wittebole X - Martin-Loeches I - François B - Leone M - Vincent JL; Intensive Care Over Nations Investigators. Gebhardtova A.  Being Overweight Is Associated With Greater Survival in ICU Patients: Results From the Intensive Care Over Nations Audit. Crit Care Med. 2015 Dec;43(12):2623-32.

1.  Christopher, KB. The Body Mass Index Paradox. Crit care med, 2015 Dec; 43(12): 2693-2694 

Citácie evidované v databáze SCOPUS

Pearse RM - Moreno RP - Bauer P - Pelosi P - Metnitz P - Spies C -Vallet B - Vincent JL - Hoeft A - Rhodes A; European Surgical Outcomes Study (EuSOS) group for the Trials groups of the European Society of Intensive Care Medicine and the European Society of Anaesthesiology. Gebhardtova A. Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study. Lancet. 2012 Sep 22;380(9847):1059-65.

209 citácií 

DOKTORKA
MUDr. Andrea Gebhardtová, PhD.

V rámci vedeckej činnosti participovala na niekoľkých medzinárodných štúdiách, je philosophiae doctor v odbore chirurgia. Má niekoľkoročné pedagogické skúsenosti. Každoročne je aktívnym prednášateľom na národných kongresoch a iných vzdelávacích a pracovných podujatiach.  


Chcete sa niečo opýtať?

Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac info.


Najdete nás i na MALL.SK

  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore